Τμήμα Προγραμματισμού, Μελετών και Εκτέλεσης Δασοτεχνικών Έργων

Προϊστάμενος: Πλαϊτάκη Παρασκευή Τηλ.: 28210.84213 Email: v.plaitaki@apdkritis.gov.gr
Κύριες Αρμοδιότητες:
  1. Τη συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων για τη σύνταξη ετησίων και πολυετών σχεδίων και προγραμμάτων της δασικής ανάπτυξης του νομού.
  2. Τη μέριμνα εγκρίσεων τούτων και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων.
  3. Την εκπόνηση ειδικών μελετών των πάσης φύσεως δασοτεχνικών έργων και την κατάρτιση πινάκων υλοτομίας.

Επίσης, είναι αρμόδιο για την παρακολούθηση και εφαρμογή του προγράμματος εκτέλεσης των πάσης φύσεως δασοτεχνικών έργων, τον έλεγχο για την ακριβή τήρηση και εφαρμογή των εγκεκριμένων διαχειριστικών μελετών, καθώς και τη μέριμνα για την προμήθεια του αναγκαίου μηχανικού εξοπλισμού και υλικού, τη φύλαξη και συντήρησή του.

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Δ/νση: Χρυσοπηγή TK: 73100, Χανιά
Τηλ.: 28210.84213
Φάξ: 28210.87898

 

Νούσια Παρασκεύη, Δασολόγος Τηλ:28210 84216 Φαξ: 28210 87898 email: b.nousia@apdkritis.gov.gr

Diavgeia image
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ΩΗ90ΟΡ1Θ-9ΚΣ
ΕΓΚΡΙΝΣΗ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ
13-04-2021 10:52:06    13-04-2021 10:52:06      2773
ΩΔ6ΩΟΡ1Θ-ΠΣ8
Μείωση αντικατάστασης δεκάτων του έργου : «ΑΝΑΔΑΣΩΣΗ ΔΥΟ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ 56,15 ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΦΑΡΑΓΓΙ ΘΕΡΙΣΣΟΥ Δ.ΧΑΝΙΩΝ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ»
29-03-2021 11:27:48    29-03-2021 11:27:48      2179
97Ρ2ΟΡ1Θ-9ΗΗ
ΥΛΟΤΟΜΙΑ ΔΑΣΙΚΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ
18-02-2021 15:39:03    18-02-2021 15:39:03      1335
9ΒΤΘΟΡ1Θ-Α3Ω
Μείωση αντικατάστασης δεκάτων του έργου : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΔΡΥΜΟ ΛΕΥΚΩΝ ΟΡΕΩΝ
26-11-2020 15:07:58    26-11-2020 15:07:58      12491