Τμήμα Διοικητικού - Οικονομικού Ν. Ρεθύμνης

Προϊσταμένη: Πετρακάκη Ελένη
Κύριες Αρμοδιότητες:
  1. Την τήρηση των στοιχείων των υπηρετούντων στο νομό υπαλλήλων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την έκδοση πιστοποιητικών των υπηρεσιακών τους μεταβολών, τη χορήγηση αδειών,πλην εκείνων, για τις οποίες απαιτείται σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, την αποστολή στοιχείων στο Τμήμα Εκκαθάρισης Αποδοχών, την κίνηση της πειθαρχικής διαδικασίας και γενικά δευτερεύουσας φύσης θέματα.
  2. Για τα θέματα οικονομικού περιεχομένου η οργανική αυτή μονάδα υπάγεται στη Διεύθυνση Οικονομικού.
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Χορτάτση 20, Τ.Κ. 74100, Ρέθυμνο
Τηλ.: 28310.53948
Fax: 28310.53943
Προσωπικό:

Κλάδου Μαγδαληνή              28310.53949
Πενθερουδάκη Ζαχαρένια    28310.53949

Ανδρουλιδάκης Ζαχαρίας     28310.53949

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ΨΘ2ΜΟΡ1Θ-Ω8Π
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
13-11-2019 12:53:59    13-11-2019 12:53:59      1085
6ΘΟΟΟΡ1Θ-ΚΗ4
Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Αμαρίου οικονομικού έτους 2019.
13-11-2019 11:34:38    13-11-2019 11:34:38      1101
ΩΑ2ΠΟΡ1Θ-ΗΒ8
Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Αμαρίου του Δήμου οικονομικού έτους 2019.
13-11-2019 11:31:09    13-11-2019 11:31:09      1100
6ΑΟ0ΟΡ1Θ-ΡΥΑ
Aναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Αμαρίου οικονομικού έτους 2019.
13-11-2019 11:09:31    13-11-2019 11:09:31      1098
ΨΖΚΜΟΡ1Θ-ΡΡΛ
Aποδοχή επιπλέον χρηματοδότησης από την Περιφέρεια Κρήτης για την εκτέλεση του έργου του Δήμου Αμαρίου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ & ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ» 6o ΥΠΟΕΡΓΟ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΡΚΙΔΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Τ.Κ. ΦΟΥΡΦΟΥΡΑ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ (Π.Δ.Ε)» και τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2019.
12-11-2019 12:40:33    12-11-2019 12:39:18      1088
ΩΦΛΓΟΡ1Θ-ΑΜΤ
Τροποποίηση προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2019, του Δ.Λ.Τ. Ρεθύμνης.
12-11-2019 09:43:29    12-11-2019 09:43:29      1095
ΩΠΤ2ΟΡ1Θ-5Λ1
Τροποποίηση προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2019, του Δ.Λ.Τ. Ρεθύμνης.
12-11-2019 09:39:48    12-11-2019 09:39:48      1094
ΨΒΩΧΟΡ1Θ-ΔΚΠ
Tροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Πολιτική & Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης».
12-11-2019 09:31:36    11-11-2019 10:21:12      1080
ΩΩΑΗΟΡ1Θ-5Ο9
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ
11-11-2019 09:39:12    11-11-2019 09:39:12      1090
Ω60ΗΟΡ1Θ-ΚΜΘ
Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ρεθύμνης και της ΕΕΤΑΑ Α.Ε.
07-11-2019 09:20:49    07-11-2019 09:20:49      1084