Τμήμα Διοικητικού - Οικονομικού Ν. Ρεθύμνης

Προϊσταμένη: Πετρακάκη Ελένη
Κύριες Αρμοδιότητες:
 1. Την τήρηση των στοιχείων των υπηρετούντων στο νομό υπαλλήλων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την έκδοση πιστοποιητικών των υπηρεσιακών τους μεταβολών, τη χορήγηση αδειών,πλην εκείνων, για τις οποίες απαιτείται σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, την αποστολή στοιχείων στο Τμήμα Εκκαθάρισης Αποδοχών, την κίνηση της πειθαρχικής διαδικασίας και γενικά δευτερεύουσας φύσης θέματα.
 2. Για τα θέματα οικονομικού περιεχομένου η οργανική αυτή μονάδα υπάγεται στη Διεύθυνση Οικονομικού.
  Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Χορτάτση 20, Τ.Κ. 74100, Ρέθυμνο
  Τηλ.: 28310.53948
  Fax: 28310.53943
  Προσωπικό:

  Κλάδου Μαγδαληνή              28310.53949
  Πενθερουδάκη Ζαχαρένια    28310.53949

  Ανδρουλιδάκης Ζαχαρίας     28310.53949

  Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
  ΩΦΘΡΟΡ1Θ-325
  Αποδοχή χρηματοδότησης από την Περιφέρεια Κρήτης για την εκτέλεση του έργου του Δήμου Αγίου Βασιλείου: «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΡΗΤΗΣ- υποέργο:ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ»,τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2019 και τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος.
  26-06-2019 11:22:56    25-06-2019 13:12:16      644
  Ω2ΛΩΟΡ1Θ-ΤΨΓ
  ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
  26-06-2019 10:13:41    26-06-2019 10:13:41      645
  Ω3ΚΝΟΡ1Θ-ΣΩΖ
  ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΔΕΥΑ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
  26-06-2019 10:02:54    26-06-2019 10:02:54      648
  66Π3ΟΡ1Θ-Λ86
  Aποδοχή χρηματοδότησης από τo Υπουργείο Εσωτερικών (Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ) για την υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων και τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου Αγίου Βασιλείου, οικονομικού έτους 2019.
  25-06-2019 13:07:17    25-06-2019 13:07:17      643
  6Ρ60ΟΡ1Θ-ΨΟΧ
  Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού για το "Έργα διαχείρισης λυμάτων Δήμου Αγίου Βασιλείου - υποέργο: Εγκατάσταση επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Τ.Κ. Μελάμπων Δήμου Αγίου Βασιλείου (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι)" και κατακύρωση αποτελέσματος.
  25-06-2019 11:41:10    25-06-2019 11:41:10      639
  Ψ9Τ6ΟΡ1Θ-ΡΘ5
  Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού για το έργο "Αντιμετώπιση προβλημάτων που δημιουργήθηκαν από την λειψυδρία - υποέργο: Κατασκευή δεξαμενών και ανόρυξη γεώτρησης στις Τ.Κ. του Δήμου (ΥΠ.ΕΣ.)" Δήμου Αγίου Βασιλείου και κατακύρωση αποτελέσματος.
  24-06-2019 10:44:35    24-06-2019 10:44:35      638
  6ΩΗΨΟΡ1Θ-0ΛΠ
  Εξειδίκευση πίστωσης για :«ΕKΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΡΙΩΝ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΣΑΜΠ)» και τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2019.
  21-06-2019 11:42:58    21-06-2019 11:42:58      632
  6ΞΒ8ΟΡ1Θ-ΗΦΨ
  Έγκριση Έκθεσης Υλοποίησης Προϋπολογισμού του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Σπηλίου, για το Α΄ τρίμηνο του οικονομικού έτους 2019.
  20-06-2019 12:51:00    20-06-2019 12:51:00      625
  6ΑΟΝΟΡ1Θ-ΞΓΚ
  Αναμόρφωση προϋπολογισμού για τακτοποίηση ομάδας Ι και ομάδας ΙΙ ΕΣΟΔΩΝ, Χρηματικού Υπολοίπου και Π.Ο.Ε. του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Σπηλίου».
  20-06-2019 12:47:30    20-06-2019 12:47:30      629
  ΩΓΝΑΟΡ1Θ-ΨΕΝ
  Tροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Σπηλίου».
  20-06-2019 12:44:12    20-06-2019 12:44:12      628