Τμήμα Διοικητικού - Οικονομικού Ν. Ρεθύμνης

Προϊσταμένη: Πετρακάκη Ελένη
Κύριες Αρμοδιότητες:
 1. Την τήρηση των στοιχείων των υπηρετούντων στο νομό υπαλλήλων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την έκδοση πιστοποιητικών των υπηρεσιακών τους μεταβολών, τη χορήγηση αδειών,πλην εκείνων, για τις οποίες απαιτείται σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, την αποστολή στοιχείων στο Τμήμα Εκκαθάρισης Αποδοχών, την κίνηση της πειθαρχικής διαδικασίας και γενικά δευτερεύουσας φύσης θέματα.
 2. Για τα θέματα οικονομικού περιεχομένου η οργανική αυτή μονάδα υπάγεται στη Διεύθυνση Οικονομικού.
  Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Χορτάτση 20, Τ.Κ. 74100, Ρέθυμνο
  Τηλ.: 28310.53948
  Fax: 28310.53943
  Προσωπικό:

  Κλάδου Μαγδαληνή              28310.53949
  Πενθερουδάκη Ζαχαρένια    28310.53949

  Ανδρουλιδάκης Ζαχαρίας     28310.53949

  Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
  Ψ48ΟΟΡ1Θ-ΛΕ3
  Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού για "Ασφαλτόστρωση κύριων δημοτικών δρόμων Δ. Λάμπης - δρόμος από επαρχιακή οδό 3 στην θέση Σπήλι προς Μουρνέ (ΣΑΕΠ)" Δήμου Αγίου Βασιλείου και κατακύρωση αποτελέσματος.
  22-04-2019 10:27:35    22-04-2019 10:27:35      388
  67ΤΗΟΡ1Θ-ΣΒΚ
  Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού για "Κατασκευή κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων - διαμόρφωση και ανάδειξη κοινόχρηστων χώρων - υποέργο: Κατασκευή υπαίθριου θεάτρου στην Τ.Κ. Αγίου Ιωάννου Δήμου Αγίου Βασιλείου (ΣΑΕΠ)" και κατακύρωση αποτελέσματος.
  22-04-2019 10:20:09    22-04-2019 10:20:09      387
  Ψ81ΛΟΡ1Θ-5Ρ4
  ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
  19-04-2019 13:56:28    19-04-2019 13:56:28      379
  Ω869ΟΡ1Θ-Β2Υ
  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019 ΔΕΥΑ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
  19-04-2019 12:18:27    19-04-2019 12:18:27      396
  ΨΓΚ1ΟΡ1Θ-Υ96
  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΩΝ Κ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019 ΔΕΥΑ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
  19-04-2019 12:15:49    19-04-2019 12:15:49      395
  Ω6ΧΜΟΡ1Θ-ΔΩΠ
  ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ Δ ΤΡΙΜΗΝΟ ΕΤΟΥΣ 2018
  19-04-2019 12:12:40    19-04-2019 12:12:40      398
  Ψ2ΥΛΟΡ1Θ-ΚΧΡ
  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
  19-04-2019 12:07:13    19-04-2019 12:07:13      372
  Ω10ΠΟΡ1Θ-0ΝΙ
  ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Κ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
  19-04-2019 12:03:40    19-04-2019 12:03:40      377
  7ΜΓΛΟΡ1Θ-ΔΙ0
  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΝΠΔΔΔ "ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ" ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019
  19-04-2019 11:59:59    19-04-2019 11:59:59      397
  6ΝΜΓΟΡ1Θ-4ΟΖ
  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
  19-04-2019 09:33:41    19-04-2019 09:33:41      373