Τμήμα Διοικητικού - Οικονομικού Ν. Ρεθύμνης

Προϊσταμένη: Πετρακάκη Ελένη
Κύριες Αρμοδιότητες:
 1. Την τήρηση των στοιχείων των υπηρετούντων στο νομό υπαλλήλων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την έκδοση πιστοποιητικών των υπηρεσιακών τους μεταβολών, τη χορήγηση αδειών,πλην εκείνων, για τις οποίες απαιτείται σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, την αποστολή στοιχείων στο Τμήμα Εκκαθάρισης Αποδοχών, την κίνηση της πειθαρχικής διαδικασίας και γενικά δευτερεύουσας φύσης θέματα.
 2. Για τα θέματα οικονομικού περιεχομένου η οργανική αυτή μονάδα υπάγεται στη Διεύθυνση Οικονομικού.
  Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Χορτάτση 20, Τ.Κ. 74100, Ρέθυμνο
  Τηλ.: 28310.53948
  Fax: 28310.53943
  Προσωπικό:

  Κλάδου Μαγδαληνή              28310.53949
  Πενθερουδάκη Ζαχαρένια    28310.53949

  Ανδρουλιδάκης Ζαχαρίας     28310.53949

  Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
  6ΡΛΕΟΡ1Θ-ΟΨΖ
  Έγκριση της εξειδίκευσης της πίστωσης για την «ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ» και τροποποίηση του προϋπολογισμού του Δήμου Αγίου Βασιλείου οικονομικού έτους 2019.
  15-02-2019 11:10:04    15-02-2019 11:10:04      177
  ΩΒΜΖΟΡ1Θ-Ω1Α
  Υποχρεωτική τροποποίηση προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2019, του Ν.Π.Δ.Δ. "Κοινωνική Πολιτική & Μουσική Παιδεία Δ. Ρεθύμνης".
  15-02-2019 09:55:44    15-02-2019 09:55:44      170
  7Ν26ΟΡ1Θ-8ΧΘ
  Αποδοχή χρηματοδότησης, τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου Αμαρίου, οικονομικού έτους 2018, για το έργο "Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις σε Τ.Κ. του Δήμου Αμαρίου".
  15-02-2019 09:51:02    15-02-2019 09:51:02      169
  6ΖΠΗΟΡ1Θ-ΕΦΜ
  Αποδοχή χρηματοδότησης, τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου Αμαρίου, οικονομικού έτους 2018 για το έργο: "Βελτιώσεις-Συντηρήσεις-Διανοίξεις στο οδικό δίκτυο Κρήτης-Υποέργο (νέο): Βελτίωση οδοποιίας Δήμου Αμαρίου".
  15-02-2019 09:44:26    15-02-2019 09:44:26      171
  ΩΘ77ΟΡ1Θ-ΥΗΨ
  ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΡΠΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019 ΤΟΥ ΝΠΔΔ "ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ"
  14-02-2019 12:21:26    14-02-2019 12:21:26      146
  ΩΔ2ΧΟΡ1Θ-ΡΣ1
  ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019 ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
  14-02-2019 12:16:10    14-02-2019 12:16:10      158
  ΩΥΦΖΟΡ1Θ-ΥΘ1
  Αποδοχή χρηματοδότησης από το Υπουργείο Εσωτερικών και τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου Αμαρίου οικονομικού έτους 2018.
  14-02-2019 10:56:01    14-02-2019 10:56:01      173
  65ΤΕΟΡ1Θ-8Φ2
  Aποδοχή χρηματοδότησης από το Υπουργείο Εσωτερικών και τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου Αμαρίου οικονομικού έτους 2018.
  14-02-2019 10:52:55    14-02-2019 10:52:55      172
  ΩΕ0ΞΟΡ1Θ-ΒΕΨ
  Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού για το έργο "Λιθοδομές στις τοπικές κοινότητες του Δήμου Ρεθύμνης" και κατακύρωση αποτελέσματος.
  14-02-2019 10:21:11    14-02-2019 10:21:11      164
  ΩΣΞ0ΟΡ1Θ-Ψ51
  Τροποποίηση προϋπολογισμού Δ.Ε.Υ.Α. Μυλοποτάμου, οικονομικού έτους 2019.
  14-02-2019 09:59:25    14-02-2019 09:59:25      151