Τμήμα Δημόσιας Περιουσίας

Προϊστάμενος:
ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Τηλ.: 2810-278401
Προσωπικό:

Κωνσταντινίδης Θεόδωρος
Τηλ: 2810-278471
E-mail: t.kostantinidis@apdkritis.gov.gr

Καπετανάκη Ελένη
Τηλ: 2810-278418
Email: e.kapetanaki@apdkritis.gov.gr

Κύριες Αρμοδιότητες:
Θέματα δημόσιας περιουσίας, για τα οποία έχουν απονεμηθεί αρμοδιότητες στο Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης από την κείμενη νομοθεσία.
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Λεωφ. Ικάρου & Στεργίου Σπανάκη 2Α, Τ.Κ.71307, Πόρος, Ηράκλειο
Τηλ: 2810-278401
E-mail: tod@apdkritis.gov.gr
Φαξ: 2810-390107