Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας

Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια: Αμανάκη Μαρία
Κύριες Αρμοδιότητες:

Η Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας είναι αρμόδια για τον προγραμματισμό και σχεδιασμό των δράσεων, καθώς και το συντονισμό και την παρακολούθηση της λειτουργίας όλων των οργανικών μονάδων που υπάγονται σ’ αυτή, την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας τους και την αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς τους.
Συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες, οι οποίες έχουν τοπική αρμοδιότητα σε όλη την Αποκεντρωμένη Διοίκηση:

Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Σπανάκη 2 & Ικάρου, Τ.Κ. 71307, Ηράκλειο
Τηλ: 2810278407
Fax: 2810278456

Ανακοινώσεις

Έκδοση της αριθμ.1ΣΑΔ/2015 Απόφασης-Προκήρυξης για την επιλογή των Συντονιστών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ΩΑΤΡΟΡ1Θ-ΠΤΝ
ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΠΟ 1/11/2019 ΕΩΣ 31/12/2019 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
02-12-2019 11:10:03    02-12-2019 11:10:03      12608
9ΩΜΩΟΡ1Θ-ΜΩΟ
Έγκριση κατανάλωσης καυσίμων καθ’ υπέρβαση του καθορισθέντος ανώτατου ορίου για οχήματα του Δήμου Αγίου Βασιλείου μηνός Οκτωβρίου 2019.
27-11-2019 14:56:42    27-11-2019 14:56:42      12529
ΩΗ9ΗΟΡ1Θ-Ξ48
Έγκριση κατανάλωσης καυσίμων καθ’ υπέρβαση του καθορισθέντος ανώτατου ορίου για οχήματα του Δήμου Αγίου Βασιλείου μηνός Σεπτεμβρίου 2019.
27-11-2019 14:54:20    27-11-2019 14:54:20      11319
ΩΔ8ΥΟΡ1Θ-ΑΡ1
Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση 1ης και 2ης Υπηρεσίας Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου, Ν. Ηρακλείου».
20-11-2019 13:25:08    20-11-2019 13:25:08      6647
Ψ98ΘΟΡ1Θ-Φ7Ψ
ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ Δ. ΓΟΡΤΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 1-9-2019 ΕΩΣ 31-8-2020
14-11-2019 10:23:34    14-11-2019 10:23:34      12237