Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας

Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια: Αμανάκη Μαρία
Κύριες Αρμοδιότητες:

Η Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας είναι αρμόδια για τον προγραμματισμό και σχεδιασμό των δράσεων, καθώς και το συντονισμό και την παρακολούθηση της λειτουργίας όλων των οργανικών μονάδων που υπάγονται σ’ αυτή, την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας τους και την αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς τους.
Συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες, οι οποίες έχουν τοπική αρμοδιότητα σε όλη την Αποκεντρωμένη Διοίκηση:

Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Σπανάκη 2 & Ικάρου, Τ.Κ. 71307, Ηράκλειο
Τηλ: 2810278407
Fax: 2810278456

Ανακοινώσεις

Έκδοση της αριθμ.1ΣΑΔ/2015 Απόφασης-Προκήρυξης για την επιλογή των Συντονιστών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
915ΩΟΡ1Θ-ΔΡΓ
Καθορισμός αποζημίωσης του Προέδρου του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου.
20-01-2020 14:40:13    20-01-2020 14:40:13      13238
6ΡΗΞΟΡ1Θ-ΒΔΝ
Καθορισμός αποζημίωσης του Προέδρου, των μελών και του γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. Αγίου Νικολάου για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις, καθώς και καθορισμός αποζημίωσης του Προέδρου του Δ.Σ. της εν λόγω Δ.Ε.Υ.Α. για τις παρεχόμενες στην επιχείρηση υπηρεσίες του.
20-01-2020 14:35:08    20-01-2020 14:35:08      12540
7ΝΘΛΟΡ1Θ-9ΩΚ
Δημοσίευση της υπ’ αριθ. 3015/29-11-2019 απόφασης του Δημάρχου Αγίου Νικολάου
17-01-2020 16:05:11    17-01-2020 16:05:11      13461/2019
ΨΣ83ΟΡ1Θ-70Η
Δημοσίευση της υπ’ αριθ. 128708/18-12-2019 απόφασης της Αντιδημάρχου Ηρακλείου
17-01-2020 16:01:50    17-01-2020 16:01:50      14072/2019
6ΞΒ9ΟΡ1Θ-Χ5Β
ΧΕ 138201/14-10-2019 ( ΛΟΓ. Α302609080/16-08-2019 )
14-01-2020 08:58:41    14-01-2020 08:58:41      138201
ΩΞΛΔΟΡ1Θ-ΓΡ5
Καθορισμός αποζημίωσης του Προέδρου του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Ρεθύμνης.
03-01-2020 11:19:45    03-01-2020 11:19:45      13455
ΩΧΙΤΟΡ1Θ-Μ3Ω
Τροποποίηση της συστατικής πράξης της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Μινώα Πεδιάδας (Δ.Ε.Υ.Α. Μινώα Πεδιάδας).
31-12-2019 10:50:31    31-12-2019 10:50:31      12449