Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας

Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια: Αμανάκη Μαρία
Κύριες Αρμοδιότητες:

Η Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας είναι αρμόδια για τον προγραμματισμό και σχεδιασμό των δράσεων, καθώς και το συντονισμό και την παρακολούθηση της λειτουργίας όλων των οργανικών μονάδων που υπάγονται σ’ αυτή, την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας τους και την αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς τους.
Συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες, οι οποίες έχουν τοπική αρμοδιότητα σε όλη την Αποκεντρωμένη Διοίκηση:

Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Σπανάκη 2 & Ικάρου, Τ.Κ. 71307, Ηράκλειο
Τηλ: 2810278407
Fax: 2810278456

Ανακοινώσεις

Έκδοση της αριθμ.1ΣΑΔ/2015 Απόφασης-Προκήρυξης για την επιλογή των Συντονιστών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
658ΚΟΡ1Θ-3ΟΑ
Καθορισμός αρδευτικής περιόδου και θέσεων υδρονομέων άρδευσης έτους 2019 για τον Δήμο Γόρτυνας.
19-07-2019 15:21:53    19-07-2019 15:21:53      8286
ΩΞΥ7ΟΡ1Θ-Β2Θ
Έγκριση της αριθμ. 196/2019 σε ορθή επανάληψη απόφασης της Λιμενικής Επιτροπής Ν. Χανίων.
19-07-2019 08:21:37    19-07-2019 08:21:37      8148
6ΧΛΤΟΡ1Θ-ΘΥΤ
Έγκριση της αριθμ. 197/2019 σε ορθή επανάληψη απόφασης της Λιμενικής Επιτροπής Ν. Χανίων.
19-07-2019 08:19:15    19-07-2019 08:19:15      8151
Ψ3ΩΠΟΡ1Θ-Ε5Ο
υπ’ αριθ. 1361/27-05-2019 απόφασης του Αντιδημάρχου Γόρτυνας,συμβάσεων ΙΔΟΧ ΚΗΦΗ
17-07-2019 13:11:07    17-07-2019 13:11:07      6611
ΨΛΧ7ΟΡ1Θ-ΧΣ8
Έγκριση της αριθμ. 184/2019 απόφασης της Λιμενικής Επιτροπής Χανίων
16-07-2019 13:27:28    16-07-2019 13:23:36      8075
Ψ0Ι1ΟΡ1Θ-03Ξ
Έγκριση της αριθμ. 175/2019 απόφασης της Λιμενικής Επιτροπής Χανίων
16-07-2019 13:20:49    16-07-2019 13:20:49      8076
ΨΦΕΑΟΡ1Θ-ΑΛ4
Εγκριση της υπ’ αριθ. 95/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χερσονήσου.
16-07-2019 13:13:18    16-07-2019 13:13:18      8054
6ΑΗΨΟΡ1Θ-ΖΓΦ
Η αριθμ. 143/2019 απόφασης της Λιμενικής Επιτροπής Χανίων, έλεγχος νομιμότητας
15-07-2019 15:09:16    15-07-2019 15:09:16      8201
Ω5ΕΣΟΡ1Θ-ΣΚ5
Mεταβίβαση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του 1ου και 2ου Γυμνασίου Σητείας.
12-07-2019 09:11:09    12-07-2019 09:11:09      7592
7Χ24ΟΡ1Θ-ΓΜ5
Έγκριση της αριθμ. 205/2019 απόφασης της Λιμενικής Επιτροπής Χανίων
12-07-2019 08:58:31    12-07-2019 08:58:31      7927