Αρχαιολογικοί χώροι στην Κρήτη

Data and Resources

Dataset Info

These fields are compatible with DCAT, an RDF vocabulary designed to facilitate interoperability between data catalogs published on the Web.
FieldValue
Group
Modified Date
2016-05-23
Release Date
2015-09-16
Identifier
8a68145b-898b-4b0e-9b37-57dcd53f0196
Spatial / Geographical Coverage Area
Organisation name
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
Website
http://www.apdkritis.gov.gr/
Public Access Level
Public
Metadata language
ελληνικά
Resource title
Αρχαιολογικοί χώροι στην Κρήτη
Resource code
Αρχαιολογικοί χώροι στην Κρήτη
Resource abstract
Αρχαίες θέσεις της Περιφέρειας Κρήτης
Resource locator
Resource language
ελληνικά
Topic category
Γεωγραφική θέση
Keyword from INSPIRE Data themes
Διευθύνσεις
Keyword value
Αρχαιολογικοί χώροι στην Κρήτη
Lineage
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης - Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Conditions applying to access and use
Δεν ισχύουν όροι
Limitation on public access
κανένας περιορισμός
Organisation name
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
E-mail
k.strataridakis@apdkritis.gov.gr
Responsible party role
Αρμόδιος για επικοινωνία