Δεξαμενές Νομού Ηρακλείου Δασικής Υπηρεσίας

Data and Resources

Dataset Info

These fields are compatible with DCAT, an RDF vocabulary designed to facilitate interoperability between data catalogs published on the Web.
FieldValue
Group
Modified Date
2017-05-17
Release Date
2015-09-16
Identifier
ab328604-7c23-40f3-b5ff-76bbec90d25f
Spatial / Geographical Coverage Area
Organisation name
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
Website
http://www.apdkritis.gov.gr/
Public Access Level
Public
Metadata language
ελληνικά
Resource title
Δεξαμενές
Resource code
Δεξαμενές
Resource abstract
Δεξαμενές Νομού Ηρακλείου Δασικής Υπηρεσίας
Resource locator
Resource language
ελληνικά
Topic category
Γεωγραφική θέση
Keyword from INSPIRE Data themes
Κτίρια
Keyword value
Δεξαμενές Νομού Ηρακλείου
Lineage
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης - Διεύθυνση Δασών Ηρακλείου
Conditions applying to access and use
Δεν ισχύουν όροι
Limitation on public access
κανένας περιορισμός
Organisation name
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
E-mail
p.arvanitis@apdkritis.gov.gr
Responsible party role
Αρμόδιος για επικοινωνία