Ζώνες απαγόρευσης κυνηγιού, ορισμένου χρόνου, για νομό Ηρακλείου.

Data and Resources

Dataset Info

These fields are compatible with DCAT, an RDF vocabulary designed to facilitate interoperability between data catalogs published on the Web.
FieldValue
Group
Modified Date
2016-05-23
Release Date
2015-09-16
Identifier
1a094ea2-169b-4f13-a647-5e0545b50dfc
Spatial / Geographical Coverage Area
Organisation name
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
Website
http://www.apdkritis.gov.gr/
Public Access Level
Public
Metadata language
ελληνικά
Resource title
Ζώνες απαγόρευσης κυνηγιού νομού Ηρακλείου.
Resource code
Ζώνες απαγόρευσης κυνηγιού
Resource abstract
Ζώνες απαγόρευσης κυνηγιού, ορισμένου χρόνου, για νομό Ηρακλείου.
Resource locator
Resource language
ελληνικά
Topic category
Περιβάλλον
Keyword from INSPIRE Data themes
Ζώνες διαχείρισης/περιορισμού/ρύθμισης εκτάσεων και μονάδες αναφοράς
Keyword value
Ζώνες απαγόρευσης κυνηγιού
Lineage
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης -Διεύθυνση Δασών Ηρακλείου
Conditions applying to access and use
Δεν ισχύουν όροι
Limitation on public access
κανένας περιορισμός
Organisation name
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
E-mail
ddh@apdkritis.gov.gr
Responsible party role
Αρμόδιος για επικοινωνία