Ζώνες ήπιας τουριστικής ανάπτυξης - Πρόγραμμα TERRA-DIAS

Data and Resources

Dataset Info

These fields are compatible with DCAT, an RDF vocabulary designed to facilitate interoperability between data catalogs published on the Web.
FieldValue
Group
Modified Date
2016-05-23
Release Date
2015-09-16
Identifier
a9bea149-232b-47c7-aaa8-39cf8a5d59db
Spatial / Geographical Coverage Area
Organisation name
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
Website
http://www.apdkritis.gov.gr/
Public Access Level
Public
Metadata language
ελληνικά
Resource title
Ζώνες ήπιας τουριστικής ανάπτυξης
Resource code
Ζώνες ήπιας τουριστικής ανάπτυξης
Resource abstract
Ζώνες ήπιας τουριστικής ανάπτυξης - Πρόγραμμα TERRA-DIAS
Resource locator
Resource language
ελληνικά
Keyword value
Ζώνες ήπιας τουριστικής ανάπτυξης
Reference date
Sunday, January 1, 2006
Date type
Ημερομηνία δημιουργίας
Date of publication
Sunday, January 1, 2006
Date of last revision
Sunday, January 1, 2006
Lineage
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης - Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Conditions applying to access and use
Δεν ισχύουν όροι
Limitation on public access
κανένας περιορισμός
Organisation name
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
E-mail
k.strataridakis@apdkritis.gov.gr
Responsible party role
Αρμόδιος για επικοινωνία