Ιδρύματα Κληροδοτήματα Κρήτης για Υποτροφίες, Βραβεία, Βοηθήματα.

Data and Resources

Dataset Info

These fields are compatible with DCAT, an RDF vocabulary designed to facilitate interoperability between data catalogs published on the Web.
FieldValue
Group
Modified Date
2016-05-23
Release Date
2015-09-16
Identifier
f8ad15b2-5847-4c82-a44f-6cae038fbe30
Spatial / Geographical Coverage Area
Organisation name
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
Website
http://www.apdkritis.gov.gr/
Public Access Level
Public
Metadata language
ελληνικά
Resource title
Ιδρύματα Κληροδοτήματα για Υποτροφίες Βραβεία Βοηθήματα Κρήτης
Resource code
Ιδρύματα Κληροδοτήματα
Resource abstract
Ιδρύματα Κληροδοτήματα Κρήτης για Υποτροφίες, Βραβεία, Βοηθήματα.
Resource locator
Resource language
ελληνικά
Topic category
Κοινωνία
Keyword from INSPIRE Data themes
Διευθύνσεις
Keyword value
Ιδρύματα Κληροδοτήματα
Lineage
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης - Διεύθυνση Κοινωφελών Περιουσιών
Conditions applying to access and use
Δεν ισχύουν όροι
Limitation on public access
κανένας περιορισμός
Organisation name
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
E-mail
dek@apdkritis.gov.gr
Responsible party role
Αρμόδιος για επικοινωνία