Κατολισθητικά φαινόμενα (Καθιζήσεις, καταπτώσεις, ροές εδαφών) στην Περιφέρεια Κρήτης για την περίοδο 2003 - 2009.

Data and Resources

Dataset Info

These fields are compatible with DCAT, an RDF vocabulary designed to facilitate interoperability between data catalogs published on the Web.
FieldValue
Group
Modified Date
2016-05-23
Release Date
2015-09-16
Identifier
52f39c7c-4f6d-4b72-8381-86862accabd3
Spatial / Geographical Coverage Area
Organisation name
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
Website
http://www.apdkritis.gov.gr/
Public Access Level
Public
Metadata language
ελληνικά
Resource title
Κατολισθητικά φαινόμενα στην Κρήτη
Resource code
Κατολισθητικά φαινόμενα
Resource abstract
Κατολισθητικά φαινόμενα (Καθιζήσεις, καταπτώσεις, ροές εδαφών) στην Περιφέρεια Κρήτης για την περίοδο 2003 - 2009.
Resource locator
Resource language
ελληνικά
Topic category
Κλιματολογία/Μετεωρολογία/Ατμόσφαιρα
Keyword from INSPIRE Data themes
Μετεωρολογικά γεωγραφικά χαρακτηριστικά
Keyword value
Κατολισθητικά φαινόμενα στην Κρήτη
Lineage
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης - Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας
Conditions applying to access and use
Δεν ισχύουν όροι
Limitation on public access
κανένας περιορισμός
Organisation name
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
E-mail
k.mountraki@apdkritis.gov.gr
Responsible party role
Αρμόδιος για επικοινωνία