Λιμάνια στην Κρήτη

Data and Resources

Dataset Info

These fields are compatible with DCAT, an RDF vocabulary designed to facilitate interoperability between data catalogs published on the Web.
FieldValue
Group
Modified Date
2016-07-27
Release Date
2015-09-16
Identifier
3424a59b-b0f2-4ca5-8cf6-55d0936d08e4
Spatial / Geographical Coverage Area
Organisation name
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
Website
http://www.apdkritis.gov.gr/
Public Access Level
Public
Metadata language
ελληνικά
Resource title
Λιμάνια στην Κρήτη
Resource code
Λιμάνια στην Κρήτη
Resource abstract
Λιμάνια της Περιφέρειας Κρήτης
Resource locator
Resource language
ελληνικά
Topic category
Γεωγραφική θέση
Keyword from INSPIRE Data themes
Δίκτυα μεταφορών
Keyword value
Δίκτυα μεταφορών
Lineage
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης - Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Conditions applying to access and use
Δεν ισχύουν όροι
Limitation on public access
κανένας περιορισμός
Organisation name
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
E-mail
k.strataridakis@apdkritis.gov.gr
Responsible party role
Αρμόδιος για επικοινωνία