Μεγάλες πηγές Κρήτης και δεδομένα (απορροή)

Data and Resources

Dataset Info

These fields are compatible with DCAT, an RDF vocabulary designed to facilitate interoperability between data catalogs published on the Web.
FieldValue
Group
Modified Date
2016-05-23
Release Date
2015-09-16
Identifier
47a551fd-0bdf-4536-836f-b8e774a59336
Spatial / Geographical Coverage Area
Organisation name
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
Website
http://www.apdkritis.gov.gr/
Public Access Level
Public
Metadata language
ελληνικά
Resource title
Μεγάλες πηγές Κρήτης
Resource code
Μεγάλες πηγές Κρήτης
Resource abstract
Μεγάλες πηγές Κρήτης και δεδομένα (απορροή)
Resource locator
Resource language
ελληνικά
Topic category
Περιβάλλον
Keyword from INSPIRE Data themes
Γεωλογία
Keyword value
Μεγάλες πηγές Κρήτης
Lineage
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης - Διεύθυνση Υδάτων
Conditions applying to access and use
Δεν ισχύουν όροι
Limitation on public access
κανένας περιορισμός
Organisation name
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
E-mail
m.kritsotakis@apdkritis.gov.gr
Responsible party role
Αρμόδιος για επικοινωνία