Σεισμοί στην Περιφέρεια Κρήτης για την περίοδο 2003 - 2009.

Data and Resources

Dataset Info

These fields are compatible with DCAT, an RDF vocabulary designed to facilitate interoperability between data catalogs published on the Web.
FieldValue
Group
Modified Date
2016-05-24
Release Date
2015-09-16
Identifier
6272de60-3c60-4622-8b93-e865ab8ac0a3
Spatial / Geographical Coverage Area
Organisation name
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
Website
http://www.apdkritis.gov.gr/
Public Access Level
Public
Metadata language
ελληνικά
Resource title
Σεισμοί στην Κρήτη
Resource code
Σεισμοί στην Κρήτη
Resource abstract
Σεισμοί στην Περιφέρεια Κρήτης για την περίοδο 2003 - 2009.
Resource locator
Resource language
ελληνικά
Topic category
Περιβάλλον
Keyword from INSPIRE Data themes
Ανθρώπινη υγεία και ασφάλεια
Keyword value
Σεισμοί στην Περιφέρεια Κρήτης
Lineage
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης - Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας
Conditions applying to access and use
Δεν ισχύουν όροι
Limitation on public access
κανένας περιορισμός
Organisation name
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
E-mail
k.mountraki@apdkritis.gov.gr
Responsible party role
Αρμόδιος για επικοινωνία