Η Ακτογραμμή Κρήτης δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του υποέργου Emeric του έργου CRINNO.

Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του συστήματος EMERIC I αποτελεί έργο υποδομής για τους εμπλεκόμενους φορείς προστασίας, διαχείρισης και αξιοποίησης των φυσικών και περιβαλλοντικών πόρων της Κρήτης. To πρόγραμμα υλοποιήθηκε στα πλαίσια στο προγράμματος CRINNO - Κρήτη Καινοτόμος Περιφέρεια και χρηματοδοτήθηκε από την Περιφέρεια Κρήτης και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Περιέχονται δεδομένα έως και την ολοκήρωση του έργου το 2006.

Data and Resources

Dataset Info

These fields are compatible with DCAT, an RDF vocabulary designed to facilitate interoperability between data catalogs published on the Web.
FieldValue
Group
Modified Date
2017-09-08
Release Date
2017-09-08
Identifier
2a04399b-feae-49b1-b63b-c40f725065a1
Organisation name
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
Website
http://www.apdkritis.gov.gr/
Metadata language
ελληνικά
Resource title
Ακτογραμμή Κρήτης
Resource code
Ακτογραμμή Κρήτης
Resource abstract
Ακτογραμμή Κρήτης
Resource locator
Resource language
ελληνικά
Topic category
Χωροταξία/κτηματολόγιο
Reference date
Friday, September 8, 2017
Date of creation
Friday, September 8, 2017
Date of publication
Friday, September 8, 2017
Date of last revision
Friday, September 8, 2017
Ημερομηνία συμμόρφωσης
Friday, September 8, 2017
Organisation name
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης - Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών
E-mail
k.strataridakis@apdkritis.gov.gr
Responsible party role
Αρμόδιος για επικοινωνία