Ανακοίνωση 12-04-2018

Ημερομηνία Λήξης Δημοσίευσης: 
Wed, 25/04/2018 - 11:00

Διενέργεια συνοπτικού μειοδοτικού Διαγωνισμού με θέμα «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ - ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΣΑΜΑΡΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2018»