Ανακοίνωση 30-11-2018

Ημερομηνία Λήξης Δημοσίευσης: 
Wed, 19/12/2018 - 17:41

Δημοσίευση Διακηρύξεως Ανοιχτής Δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως της υπηρεσίας: «ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (ΠΕΡΓΚΟΛΑΣ) ΠΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. ΠΡ. 4659/10-11-2017 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ» Προϋπολογισμού 1.488,00 Ευρώ (με  Φ.Π.Α.)