ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ ΦΙΛ. ΙΔΡΥΜΑΤΑ

Κατηγορία: 
Κατηγορία Αρχείου (Αφορά τη Δημοσιότητα): 
Προϋπολογισμός
Περιγραφή Αρχείου: 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019 ΤΟΥ ΠΤΩΧΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ ΟΠΩΣ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ.47/18-1-19 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΑΣ