ΚΕΝΤΡΟ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΛΕΞ. & ΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ

Κατηγορία: 
Κατηγορία Αρχείου (Αφορά τη Δημοσιότητα): 
Προϋπολογισμός
Περιγραφή Αρχείου: 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019 ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΟΠΩΣ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ.88/25-2-19 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΑΣ