Ανακοίνωση 09-04-2019

Την προσεχή Πέμπτη 11 Απριλίου 2019, το Συντονιστικό Γραφείο Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών (ΣΥΓΑΠΕΖ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας διοργανώνει στην Αποκεντρωμένη Διοίκησης Κρήτης στο Ηράκλειο, εκπαιδευτικό σεμινάριο για τα στελέχη της δημόσιας διοίκησης με θέμα “Αντιμετώπιση του περιβαλλοντικού εγκλήματος μέσω των ελέγχων και της εθνικής νομοθεσίας”.


Το σεμινάριο αποσκοπεί:
Στη βελτίωση των ικανοτήτων αναφορικά με την αναγνώριση του εγκλήματος κατά της άγριας ζωής ως διακριτή περίπτωση δίωξης.
Στην ορθή και αποτελεσματική εφαρμογή του ευρωπαϊκού και εθνικού δικαίου και της Οδηγίας 2004/35/ΕΚ για την περιβαλλοντική ευθύνη στο πλαίσιο της διαφύλαξης της βιοποικιλότητας.
Στην ενίσχυση της κατάρτισης /των δεξιοτήτων για την επιτυχή δίωξη των παραβατών κατά της βιοποικιλότητας.
Στην ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών.
Το σεμινάριο διοργανώνεται στο πλαίσιο των δράσεων του έργου LIFE NATURA THEMIS “ο Νόμος στην Υπηρεσία του Περιβάλλντος” και θα διεξαχθεί στην Αίθουσα Διαχείρισης Κρίσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, στην πλατεία Κουντουριώτη στο Ηράκλειο, από τις 9.30 πμ έως τις 3.00 μμ.