Ανακοίνωση δημόσιας κλήρωσης

Ημερομηνία Λήξης Δημοσίευσης: 
Fri, 12/04/2019 - 10:01

Διεξαγωγή δημόσιας κλήρωσης τη 11-04-2019, για την επιτροπή συνοπτικών διαγωνισμών έτους 2019 της ΑΠΔ Κρήτης.