Ανακοίνωση 10-05-2019

Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για: 

  1. ► Την προμήθεια ανταλλακτικών - υλικών και την εκτέλεση εργασιών συντήρησης και επισκευής των υπηρεσιακών οχημάτων, δικύκλων και πλωτών μέσων.
  2. ► Την παροχή υπηρεσιών επένδυσης - επισκευής ταπετσαρίας οχημάτων.
  3. ► Την προμήθεια ελαστικών οχημάτων - δικύκλων για τις ανάγκες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης για το έτος 2019 και μέχρι τις 30/09/2019 ή μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού ποσού.