Ανακοίνωση 05-06-2019

Ανάρτηση προϋπολογισμού ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ "ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ" έτους 2019, μετά από την αρ. 435/2019 απόφαση της Δ.Κ.Π./Α.Δ.Κ.