Πίνακας αναδασωτέων εκτάσεων Δ/νσης Δασών Ηρακλείου

Data and Resources

Dataset Info

These fields are compatible with DCAT, an RDF vocabulary designed to facilitate interoperability between data catalogs published on the Web.
FieldValue
Group
Modified Date
2017-09-06
Release Date
2016-05-27
Identifier
d9daf09b-5dac-4279-a615-1d6198e25967
Spatial / Geographical Coverage Area
Organisation name
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
Website
http://www.apdkritis.gov.gr/
Public Access Level
Public
Metadata language
ελληνικά
Resource title
Πίνακας αναδασωτέων εκτάσεων Δ/νσης δασών νομού Ηρακλείου
Resource code
Πίνακας αναδασωτέων εκτάσεων Δ/νσης δασών νομού Ηρακλείου
Resource abstract
Πίνακας αναδασωτέων εκτάσεων Δ/νσης δασών νομού Ηρακλείου
Resource locator
Resource language
ελληνικά
Topic category
Περιβάλλον
Keyword from INSPIRE Data themes
Ενδιαιτήματα και βιότοποι
Keyword value
Πίνακας αναδασωτέων εκτάσεων δ/νσης δασών νομού Ηρακλείου
Lineage
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης - Διεύθυνση Δασών Ηρακλείου
Conditions applying to access and use
Δεν ισχύουν όροι
Limitation on public access
κανένας περιορισμός
Organisation name
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
E-mail
g.xilouri@apdkritis.gov.gr
Responsible party role
Αρμόδιος για επικοινωνία