Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση αποτελεί βαθμίδα της Eλληνικής Δημόσιας Διοίκησης, με βάση το Σύνταγμα (αρθ. 101, παρ. 1), η οποία συστάθηκε το 2011 (Π.Δ. 136/2010: ΦΕΚ. 229 Α' /27.12.2010), όταν τέθηκε σε ισχύ η νέα διοικητική διαίρεση του Προγράμματος "Καλλικράτης".

Δελτία Τύπου

  • Επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών Δημήτρη Κιρμικίρογλου…
  • Εκδόθηκε η ρυθμιστική απόφαση της Γραμματέως Α.Δ. Κρήτης για θέματα που αφορούν…
  • Συνάντηση της Γραμματέως Α.Δ. Κρήτης με τον νέο Διοικητή της ΣΕΑΠ, ταξίαρχο Κ.…
  • Συντονιστική σύσκεψη στην Α.Δ. Κρήτης για λήψη μέτρων αντιμετώπισης της…

Ανακοινώσεις