Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση αποτελεί βαθμίδα της Eλληνικής Δημόσιας Διοίκησης, με βάση το Σύνταγμα (αρθ. 101, παρ. 1), η οποία συστάθηκε το 2011 (Π.Δ. 136/2010: ΦΕΚ. 229 Α' /27.12.2010), όταν τέθηκε σε ισχύ η νέα διοικητική διαίρεση του Προγράμματος "Καλλικράτης".

Δελτία Τύπου

 • Συμμετοχή της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης σε συνέδριο για την…
 • Συνάντηση της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης με το Περιφερειακό Τμήμα…
 • Συνάντηση της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μαρίας Κοζυράκη με τον…
 • Δασικοί χάρτες: πώς διαμορφώνονται τα τέλη για την υποβολή αντιρρήσεων κατά του…
 • Παράταση λήψης έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση του κινδύνου δασικών…
 • Λήψη έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση του κινδύνου δασικών πυρκαγιών και…
 • Οδηγίες προστασίας από Δασικές Πυρκαγιές σε κατάσταση πολύ υψηλού και ακραίου (…
 • Συνάντηση Αποκεντρωμένης Διοίκησης και ΟΦΥΠΕΚΑ στα Χανιά για τη λειτουργία του…

Ανακοινώσεις

 • Μελισσείδιο Πνευματικό Κέντρο- ανακοίνωση εκμίσθωσης διαμερίσματος
 • Φιλεκπαιδευτική Επιτροπή Λάκκων Χαζίρη- ανακοίνωση εκμίσθωσης καταστήματος
 • Πίνακας προσφορών (άγονος) εκμίσθωσης ακινήτου Κληρ. Σφακιανάκη
 • Πρόσκληση για τη χορήγηση βραβείων από το Κληρ. Βαρκαράκη
 • Παρακολούθηση Ποιότητας Υδάτων Κολύμβησης
 • Η Ευρώπη μου
 • Διαύγεια
 • Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ΕΑΔ)/AFCOS
 • ΕΣΠΑ
 • Μένουμε Ασφαλείς
 • Total Visitors: 5164644