Ανακοίνωση 08-08-2011

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση προμήθειας γιλέκων εργασίας και αδιάβροχων, στα πλαίσια του προγράμματος ΠΟΣΕΙΔΩΝ της Δ/νσης Πολ. Προστασίας της Αποκ/νης Διοίκησης Κρήτης