Ανακοίνωση 27-06-2011

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ : υπεγράφη η με ΑΠ 547/27/06/2011 ( ΑΔΑ:4Α3ΗΟΠ1Θ-ΠΔ) απόφαση Γενικού Γραμματέα κ. Αθανάσιου Καρούντζου με την οποία θα εξουσιοδοτηθούν οι Αντιπεριφερειάρχες των Περιφερειακών Ενοτήτων να συγκαλούν τα Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειακών Ενοτήτων Κρήτης προκειμένου να αποφασίζουν την εφαρμογή του μέτρου της απαγόρευσης της κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και «ευπαθείς» περιοχές σε ημέρες και ώρες που θεωρούνται επικίνδυνες, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες που επικρατούν στην περιοχή ευθύνης τους