Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση αποτελεί βαθμίδα της Eλληνικής Δημόσιας Διοίκησης, με βάση το Σύνταγμα (αρθ. 101, παρ. 1), η οποία συστάθηκε το 2011 (Π.Δ. 136/2010: ΦΕΚ. 229 Α' /27.12.2010), όταν τέθηκε σε ισχύ η νέα διοικητική διαίρεση του Προγράμματος "Καλλικράτης".

Δελτία Τύπου

 • Διάσωση και μεταφύτευση των ιστορικών ελαιόδεντρων από την έκταση του νέου…
 • Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Αποκεντρωμένης Διοίκησης και ΔΕΥΑ…
 • Συνάντηση της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης με το Δήμαρχο Ιεράπετρας
 • Συνάντηση της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης με τη Διοίκηση του ΑΔΜΗΕ…
 • Έγκριση του Σχεδίου Δράσης για την προστασία και διαχείριση της νήσου Χρυσή
 • Συμμετοχή της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης σε συνέδριο για την…
 • Συνάντηση της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης με το Περιφερειακό Τμήμα…
 • Συνάντηση της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μαρίας Κοζυράκη με τον…

Ανακοινώσεις

 • Εισδοχή πολιτών τρίτων χωρών τρίμηνης διάρκειας
 • 10Κ/2021 Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. (Φ.Ε.Κ. 60/22.11.2021/τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με σειρά…
 • Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού (κάτω των ορίων) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον…
 • Τετράμηνη παράταση προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων κατά του δασικού χάρτη στην Π.Ε. Ηρακλείου
 • Παρακολούθηση Ποιότητας Υδάτων Κολύμβησης
 • Η Ευρώπη μου
 • Διαύγεια
 • Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ΕΑΔ)/AFCOS
 • ΕΣΠΑ
 • Μένουμε Ασφαλείς
 • Total Visitors: 5745069