Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Εγκύκλιος Εφαρμογής της αριθ. 35400/2023 Κ.Υ.Α. για την Εργασία Πολιτών Τρίτων Χωρών για τα έτη 2023–2024

Από τη Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου αποστάλθηκε στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της Χώρας η αρ.πρ. 212554/11-4-2023 Εγκύκλιος “Εφαρμογή των ρυθμίσεων της με αριθμό 35400/2023 κοινής υπουργικής απόφασης σχετικά με τον καθορισμό του ανώτατου αριθμού των αδειών διαμονής για εργασία πολιτών τρίτων χωρών για τα έτη 2023 – 2024