Αυτοτελές Τμήμα Εκπαίδευσης

Προϊστάμενος:

Κωνσταντίνος Μαθιουδάκης
Τηλ.: 2813 407118
e-mail: k.mathioudakis@apdkritis.gov.gr

Κύριες Αρμοδιότητες: Το Αυτοτελές Τμήμα Εκπαίδευσης, το οποίο υπάγεται απευθείας στο Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης έχει έδρα το Ηράκλειο και είναι αρμόδιο ιδίως για τη διερεύνηση και αξιολόγηση των αναγκών επιμόρφωσης του προσωπικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, την κατάρτιση και εφαρμογή κάθε μορφής προγραμμάτων εκπαίδευσης προσωπικού και τη συνεργασία με το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) και άλλες σχολές του Δημοσίου.
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Ελευθέρνης και Συβρίτου 2, Τ.Κ. 71303, Ηράκλειο
FAX.: 2813 407120
Προσωπικό: Μαρία Κονταράκη
Τηλ : 2813407100
e-mail: m.kontaraki@apdkritis.gov.gr

 

Ανακοινώσεις

Ενημέρωση για τα υλοποιηθέντα επιμορφωτικά προγράμματα ΕΚΔΔΑ 2015

Ενημέρωση για τα υλοποιηθέντα επιμορφωτικά προγράμματα ΕΚΔΔΑ 2014

Ενημέρωση για τα υλοποιηθέντα επιμορφωτικά προγράμματα Α και Β εξαμήνων 2013

Ενημέρωση για τα υλοποιηθέντα επιμορφωτικά προγράμματα ΕΚΔΔΑ

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης