Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας

Διευθυντής:
Ευφροσύνη Τσαγκαράκη - Μαυράκη
ΠΕ Μηχανικών
Κύριες Αρμοδιότητες:

Η Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας υπάγεται απευθείας στο Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και είναι αρμόδια:

  1. για το σχεδιασμό και την οργάνωση σε θέματα πρόληψης, ενημέρωσης και αντιμετώπισης των καταστροφών ή καταστάσεων έκτακτης ανάγκης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, καθώς και
  2. για το συντονισμό όλων των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την εξασφάλιση της ετοιμότητας, την αντιμετώπιση των καταστροφών και την αποκατάσταση των ζημιών.
Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Πλατεία Κουντουριώτη, 71202 Ηράκλειο
Τηλ.: 2813.404 139
Fax: 2813.404 198
E-mail:  cprotection@apdkritis.gov.gr
Προσωπικό:

Κυριακή Μουντράκη-Κουτεντάκη,
Προισταμένη Α΄τμήματος Γεωλόγος, Τηλ 2813.404 141,
E-mail: k.mountraki@apdkritis.gov.gr

Μιχαήλ Γκοργκούλης,
Προιστάμενος Β΄τμήματος, Μηχ. Μηχανικός, Τηλ 2813.404 155,
e-mail:  m.gorgoulis@apdkritis.gov.gr

Ανακοινώσεις

Ευρωπαϊκό πρόγραμμα PACES - Προμήθεια ειδών ιματισμού

Ανακοίνωση για εκδήλωση ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών μετακίνησης, διαμονής και εστίασης των ατόμων που θα συμμετάσχουν στην άσκηση και στις σχετικές δραστηριότητες του προγράμματος «Preparedness for Appropriate accommodation in Emergency Shelters» (PACES)

Προμήθεια Γιλέκων Ασφαλείας για Άσκηση Πολιτικής Προστασίας

Προμήθεια εξοπλισμού στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος PACES.

Ψηφιακές Αφίσες για δασικές πυρκαγιές

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
6ΦΙΩΟΡ1Θ-5Τ9
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια υλικών για τις ανάγκες του Προγράμματος PACES.
14-09-2017 16:45:11    14-09-2017 16:45:11      687
ΨΕΙ5ΟΡ1Θ-0ΜΒ
ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση για εκδήλωση ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών μετακίνησης, διαμονής και εστίασης των ατόμων που θα συμμετέχουν στην άσκηση και στις σχετικές δραστηριότητες του προγράμματος «Preparedness for Appropriate accommodation in Emergency Shelters» (PACES)
08-09-2017 12:03:20    08-09-2017 12:03:20      οικ. 57150/659
ΨΘΑ3ΟΡ1Θ-Φ0Ο
Γιλέκα ασφαλείας
06-09-2017 14:39:34    06-09-2017 14:39:34      56721/654