Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας

Διευθυντής:
Ευφροσύνη Τσαγκαράκη - Μαυράκη
ΠΕ Μηχανικών
Κύριες Αρμοδιότητες:

Η Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας υπάγεται απευθείας στο Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και είναι αρμόδια:

  1. για το σχεδιασμό και την οργάνωση σε θέματα πρόληψης, ενημέρωσης και αντιμετώπισης των καταστροφών ή καταστάσεων έκτακτης ανάγκης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, καθώς και
  2. για το συντονισμό όλων των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την εξασφάλιση της ετοιμότητας, την αντιμετώπιση των καταστροφών και την αποκατάσταση των ζημιών.
Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Πλατεία Κουντουριώτη, 71202 Ηράκλειο
Τηλ.: 2813.404 139
Fax: 2813.404 198
E-mail:  cprotection@apdkritis.gov.gr
Προσωπικό:

Κυριακή Μουντράκη-Κουτεντάκη,
Προισταμένη Α΄τμήματος Γεωλόγος, Τηλ 2813.404 141,
E-mail: k.mountraki@apdkritis.gov.gr

Μιχαήλ Γκοργκούλης,
Προιστάμενος Β΄τμήματος, Μηχ. Μηχανικός, Τηλ 2813.404 155,
e-mail:  m.gorgoulis@apdkritis.gov.gr

Ανακοινώσεις

Τηλεοπτικά σπότ της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας για τη χειμερινή περίοδο.

Πρόγραμμα PACEs - Παροχή υπηρεσιών μεταφοράς στην Αυστρία στελεχών από φορείς και Υπηρεσίες της Κρήτης που εμπλέκονται σε δράσεις Πολιτικής Προστασίας. 

Πρόσκληση προμήθειας αεροπορικών εισητηρίων για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα PACEs

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού  στο πλαίσιο αναγκών του Προγράμματος PACES.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας για την προμήθεια αεροπορικών εισητηρίων για εκπαίδευση στελεχών στη Μάλτα στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος PACEs. 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
6582ΟΡ1Θ-ΝΔΝ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ-ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΚΛΠ
12-01-2017 10:45:52    12-01-2017 10:45:52      220/5
6967ΟΡ1Θ-ΞΡΩ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΕΙΣΜΟΥ
12-01-2017 09:24:56    12-01-2017 09:24:56      406
7314ΟΡ1Θ-ΣΝΦ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΣΗΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
20-12-2016 09:43:41    20-12-2016 09:43:41      84473/1130