Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας

Διευθυντής:
Ευφροσύνη Τσαγκαράκη - Μαυράκη
ΠΕ Μηχανικών
Κύριες Αρμοδιότητες:

Η Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας υπάγεται απευθείας στο Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και είναι αρμόδια:

  1. για το σχεδιασμό και την οργάνωση σε θέματα πρόληψης, ενημέρωσης και αντιμετώπισης των καταστροφών ή καταστάσεων έκτακτης ανάγκης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, καθώς και
  2. για το συντονισμό όλων των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την εξασφάλιση της ετοιμότητας, την αντιμετώπιση των καταστροφών και την αποκατάσταση των ζημιών.
Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Πλατεία Κουντουριώτη, 71202 Ηράκλειο
Τηλ.: 2813.404 139
Fax: 2813.404 198
E-mail:  cprotection@apdkritis.gov.gr
Προσωπικό:

Κυριακή Μουντράκη-Κουτεντάκη,
Προισταμένη Α΄τμήματος Γεωλόγος, Τηλ 2813.404 141,
E-mail: k.mountraki@apdkritis.gov.gr

Μιχαήλ Γκοργκούλης,
Προιστάμενος Β΄τμήματος, Μηχ. Μηχανικός, Τηλ 2813.404 155,
e-mail:  m.gorgoulis@apdkritis.gov.gr

Ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ 

Τηλεοπτικά σπότ της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας για τη χειμερινή περίοδο.

Πρόγραμμα PACEs - Παροχή υπηρεσιών μεταφοράς στην Αυστρία στελεχών από φορείς και Υπηρεσίες της Κρήτης που εμπλέκονται σε δράσεις Πολιτικής Προστασίας. 

Πρόσκληση προμήθειας αεροπορικών εισητηρίων για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα PACEs

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού  στο πλαίσιο αναγκών του Προγράμματος PACES.

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ΩΔ2ΔΟΡ1Θ-Α8Λ
Προμήθεια Εισιτηρίων για εκπαίδευση στελεχών Πολιτικής Προστασίας στην Ιταλία
26-04-2017 12:05:10    26-04-2017 12:05:10      21043/214
ΨΗ59ΟΡ1Θ-ΞΞ3
Έγκριση της με αριθ. 01/2017 Πυροσβεστικής Διάταξης
07-04-2017 14:24:24    07-04-2017 14:24:24      19784/203