Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας

Διευθυντής:
Ευφροσύνη Τσαγκαράκη - Μαυράκη
ΠΕ Μηχανικών
Κύριες Αρμοδιότητες:

Η Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας υπάγεται απευθείας στο Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και είναι αρμόδια:

  1. για το σχεδιασμό και την οργάνωση σε θέματα πρόληψης, ενημέρωσης και αντιμετώπισης των καταστροφών ή καταστάσεων έκτακτης ανάγκης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, καθώς και
  2. για το συντονισμό όλων των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την εξασφάλιση της ετοιμότητας, την αντιμετώπιση των καταστροφών και την αποκατάσταση των ζημιών.
Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Πλατεία Κουντουριώτη, 71202 Ηράκλειο
Τηλ.: 2813.404 139
Fax: 2813.404 198
E-mail:  cprotection@apdkritis.gov.gr
Προσωπικό:

Κυριακή Μουντράκη-Κουτεντάκη,
Προισταμένη Α΄τμήματος Γεωλόγος, Τηλ 2813.404 141,
E-mail: k.mountraki@apdkritis.gov.gr

Μιχαήλ Γκοργκούλης,
Προιστάμενος Β΄τμήματος, Μηχ. Μηχανικός, Τηλ 2813.404 155,
e-mail:  m.gorgoulis@apdkritis.gov.gr

Ανακοινώσεις

Προμήθεια εξοπλισμού στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος PACES.

Ψηφιακές Αφίσες για δασικές πυρκαγιές

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα PACES: Προμήθεια εισιτηρίων για τη μετάβαση στην Κύπρο στελεχών από φορείς Πολιτικής Προστασίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ 

Τηλεοπτικά σπότ της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας για τη χειμερινή περίοδο.

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ΨΟΙΗΟΡ1Θ-8ΥΜ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ PACES
15-07-2017 13:32:28    15-07-2017 13:32:28      42450/482