Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας

Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια: Αμανάκη Μαρία
Κύριες Αρμοδιότητες:

Η Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας είναι αρμόδια για τον προγραμματισμό και σχεδιασμό των δράσεων, καθώς και το συντονισμό και την παρακολούθηση της λειτουργίας όλων των οργανικών μονάδων που υπάγονται σ’ αυτή, την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας τους και την αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς τους.
Συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες, οι οποίες έχουν τοπική αρμοδιότητα σε όλη την Αποκεντρωμένη Διοίκηση:

Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Σπανάκη 2 & Ικάρου, Τ.Κ. 71307, Ηράκλειο
Τηλ: 2810278407
Fax: 2810278456

Ανακοινώσεις

Έκδοση της αριθμ.1ΣΑΔ/2015 Απόφασης-Προκήρυξης για την επιλογή των Συντονιστών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ΨΚ57ΟΡ1Θ-ΜΦΥ
Δημοσίευση περίληψης της υπ’ αριθ. 187/24-08-2020 απόφασης του Δημάρχου Μυλοποτάμου
17-09-2020 13:54:47    17-09-2020 13:54:47      7723
9ΔΤΤΟΡ1Θ-ΟΚ2
Δημοσίευση περίληψης της αρ. 556/26-8-2020 απόφασης του Δημάρχου Ανωγείων
16-09-2020 15:23:01    16-09-2020 15:23:01      7761
ΩΔΣΙΟΡ1Θ-ΛΜΔ
Δημοσίευση περίληψης της αριθμ. 96/16-7-2020 απόφασης της Προέδρου του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης Προστασίας και Παιδείας Δήμου Μαλεβιζίου (Δ.Ο.Κ.Α.Π.ΠΑ.Μ.)»
26-08-2020 08:56:17    26-08-2020 08:56:17      6668
Ψ6Ε2ΟΡ1Θ-ΘΣ8
Δημοσίευση περίληψης της αριθμ. 531/17-7-2020 απόφασης του Δημάρχου Αρχανών-Αστερουσίων
26-08-2020 08:51:36    26-08-2020 08:51:36      6817
ΩΧΝΘΟΡ1Θ-ΗΝΔ
Δημοσίευση περίληψης της αριθμ. 364/31-7-2020 απόφασης του Γενικού Γραμματέα του Δήμου Χανίων
26-08-2020 08:38:22    26-08-2020 08:38:22      6766
Ω7ΟΨΟΡ1Θ-ΖΓΘ
Έγκριση κατανάλωσης καυσίμων καθ’ υπέρβαση του καθορισθέντος ανώτατου ορίου για οχήματα του Δήμου Αγίου Βασιλείου μηνός Ιουλίου 2020.
12-08-2020 12:10:48    12-08-2020 12:10:48      7082
ΨΠΘΠΟΡ1Θ-Υ5Υ
Έγκριση κατανάλωσης καυσίμων καθ’ υπέρβαση του καθορισθέντος ανώτατου ορίου για οχήματα του Δήμου Βιάννου μηνός Ιουλίου 2020.
12-08-2020 12:00:08    12-08-2020 12:00:08      7080
67Σ8ΟΡ1Θ-0ΙΤ
Δημοσίευση περίληψης της αριθμ. 307/8-7-2020 απόφασης του Δημάρχου Βιάννου
05-08-2020 09:26:24    05-08-2020 09:26:24      5874
Ω62ΒΟΡ1Θ-Ζ55
Δημοσίευση περίληψης της υπ’ αριθ. 75/30-06-2020 απόφασης της Προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤ.Α. Ιεράπετρας
04-08-2020 09:49:29    04-08-2020 09:49:29      5559
6ΚΛΛΟΡ1Θ-ΕΙΩ
Ορισμός Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μινώα Πεδιάδας χρήσεως 2019.
30-07-2020 14:14:02    30-07-2020 14:14:02      6173