Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας

Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια: Αμανάκη Μαρία
Κύριες Αρμοδιότητες:

Η Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας είναι αρμόδια για τον προγραμματισμό και σχεδιασμό των δράσεων, καθώς και το συντονισμό και την παρακολούθηση της λειτουργίας όλων των οργανικών μονάδων που υπάγονται σ’ αυτή, την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας τους και την αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς τους.
Συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες, οι οποίες έχουν τοπική αρμοδιότητα σε όλη την Αποκεντρωμένη Διοίκηση:

Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Σπανάκη 2 & Ικάρου, Τ.Κ. 71307, Ηράκλειο
Τηλ: 2810278407
Fax: 2810278456

Ανακοινώσεις

Έκδοση της αριθμ.1ΣΑΔ/2015 Απόφασης-Προκήρυξης για την επιλογή των Συντονιστών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων

Diavgeia image
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
Ω2ΜΒΟΡ1Θ-Ρ48
Δημοσίευση περίληψης της υπ’ αριθ. 116952/13-01-2021 απόφαση σε 2η ορθή επανάληψη της Αντιδημάρχου Ηρακλείου Κρήτης
10-02-2021 10:31:18    10-02-2021 10:31:18      341
ΩΥΣ1ΟΡ1Θ-Ε2Υ
Δημοσίευση περίληψης της υπ’ αριθ. 125.437/13-01-2021 απόφασης σε ορθή επανάληψη της Αντιδημάρχου Ηρακλείου Κρήτης
03-02-2021 11:35:21    03-02-2021 11:35:21      454
ΨΟ4ΟΟΡ1Θ-Ο7Σ
Δημοσίευση περίληψης της υπ’ αριθ. 659/28-12-2020 απόφασης του Γεν. Γραμματέα του Δήμου Χανίων
18-01-2021 09:10:20    18-01-2021 09:10:20      12059
6ΣΤΚΟΡ1Θ-ΠΛΑ
Καθορισμός αποζημίωσης του Προέδρου του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Φαιστού.
12-01-2021 08:41:47    12-01-2021 08:34:34      12076
ΨΒΣΛΟΡ1Θ-ΞΘΒ
Έλεγχος νομιμότητας της κατανάλωσης καυσίμων καθ’ υπέρβαση του καθορισθέντος ανώτατου ορίου για τα υπηρεσιακά οχήματα της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Αγροτικής Παραγωγής του Δήμου Χερσονήσου μηνός Ιουλίου 2020.
31-12-2020 11:54:13    31-12-2020 11:54:13      11355
6Κ76ΟΡ1Θ-ΚΙ1
Έλεγχος νομιμότητας της κατανάλωσης καυσίμων καθ’ υπέρβαση του καθορισθέντος ανώτατου ορίου για τα υπηρεσιακά οχήματα της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Αγροτικής Παραγωγής του Δήμου Χερσονήσου μηνός Αυγούστου 2020.
31-12-2020 11:46:16    31-12-2020 11:46:16      11357
Ω15ΝΟΡ1Θ-ΡΨΠ
Δημοσίευση περίληψης της αριθμ. 602/24-9-2020 απόφασης του Προέδρου του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. « ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΡΕΥΘΥΜΝΗΣ»
27-10-2020 08:20:21    27-10-2020 08:20:21      8888
ΩΩΥΥΟΡ1Θ-ΦΚΕ
Δημοσίευση περίληψης της αριθμ. 106/31-8-2020 απόφασης σε ορθή επανάληψη του Προέδρου του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Χερσονήσου
27-10-2020 08:15:33    27-10-2020 08:15:33      9239
Ψ6Λ2ΟΡ1Θ-ΟΒΠ
Δημοσίευση περίληψης των υπ’ αριθ. 893/15-09-2020 και 894/15-09-2020 αποφάσεων του Δημάρχου Κισσάμου
20-10-2020 09:26:36    20-10-2020 09:26:36      8345
69ΝΡΟΡ1Θ-ΘΙΙ
Δημοσίευση περίληψης της αριθμ. 114/1-9-2020 απόφασης της Προέδρου του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής & Παιδείας Δήμου Χανίων (Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.)»
19-10-2020 11:36:46    19-10-2020 11:36:46      8681