Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής

Αναπληρωτής  Γενικός Διευθυντής:

Μαυράκης Μανόλης

Κύριες Αρμοδιότητες:

Η Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής είναι αρμόδια για τον προγραμματισμό και σχεδιασμό των δράσεων, καθώς και το συντονισμό και την παρακολούθηση της λειτουργίας όλων των οργανικών μονάδων που υπάγονται σ’ αυτή, την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας τους και την αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς τους.
Συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες, οι οποίες έχουν τοπική αρμοδιότητα σε όλη την Αποκεντρωμένη Διοίκηση:

Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Μ. Παρλαμά 2 & Λ. 62 Μαρτύρων 417, Τ.Κ. 71 304, Ηράκλειο
Τηλ.: 2810 529258
Fax: 2810 529256

Ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ - ΕΝΤΥΠΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ MED-OSDDT

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ - ΕΝΤΥΠΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ MED-MAREMED

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ/ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ MED-MAREMED

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ/ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ MED-OSDDT

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ (ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ/ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ/ΔΡΑΣΕΩΝ) ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ MED-OSDDT

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
67ΛΘΟΡ1Θ-ΝΗ5
Έγκριση Μελέτης Γεωλογικής Καταλληλότητας της Πολεοδομικής Ενότητας «Αμφιθέας» του Δήμου Ηρακλείου της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου
13-10-2017 14:57:01    13-10-2017 14:57:01      οικ.2460
659ΑΟΡ1Θ-ΚΥΡ
Έγκριση Μελέτης Γεωλογικής Καταλληλότητας ζώνης Π.Ε.Ρ.ΠΟ.στην περιοχή της Τουριστικής ζώνης Θόλου 2 ΓΠΣ Ιεράπετρας, στις θέσεις «Χυλόφτες – Σχοινιάς–Θόλος»
13-10-2017 14:51:49    13-10-2017 14:51:49      2261
6Α96ΟΡ1Θ-ΔΔΨ
Έγκριση Μελέτης Γεωλογικής Καταλληλότητας στα πλαίσια της Β1 φάσης του Γ.Π.Σ. πρώην Δήμου Νέας Κυδωνίας Χανίων (νυν Δημ. Ενότητας Ν. Κυδωνίας Δήμου Χανίων)
13-10-2017 14:43:12    13-10-2017 14:43:12      3260
ΩΠ9ΡΟΡ1Θ-4ΒΓ
Έγκριση Μελέτης Γεωλογικής Καταλληλότητας ζώνης Π.Ε.Ρ.ΠΟ. στην περιοχή Τσιφλίκι Ελούντας του Δήμου Αγίου Νικολάου
13-10-2017 14:36:23    13-10-2017 14:36:23      2260
6ΚΩ6ΟΡ1Θ-ΕΧΕ
Έγκριση Μελέτης Γεωλογικής Καταλληλότητας και προσδιορισμός περιοχών πλημμυρικής κατάκλυσης στην έκταση ιδιοκτησίας στη θέση 'Καθιανά' (εκτός οικισμού) Δημοτικής Ενότητας Ακρωτηρίου Δήμου Χανίων
13-10-2017 14:27:19    13-10-2017 14:27:19      ΓΔ195
ΩΘΓΤΟΡ1Θ-ΥΜΣ
Έγκριση παρεκκλίσεων από τους ισχύοντες όρους δόμησης για το έργο «Επέκταση βιομηχανικής αποθήκης – μονάδα κοπής κρέατος, ψαριών, τυροκομικών και αλλαντικών, με ψυκτικούς θαλάμους και αποθήκευση φιαλών υγραερίου» στη θέση «Κατσαμπά-Αγ.Αντώνιος Δ.Χανίων, ιδιοκτησίας Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ Α.Ε.Ε..
03-10-2017 13:09:49    03-10-2017 13:09:49      2920