Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής

Αναπληρωτής  Γενικός Διευθυντής:

Ευφροσύνη Τσαγκαράκη-Μαυράκη

Χημικός Μηχανικός

e-mail: a.tsagaraki@apdkritis.gov.gr

Κύριες Αρμοδιότητες:

Η Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής είναι αρμόδια για τον προγραμματισμό και σχεδιασμό των δράσεων, καθώς και το συντονισμό και την παρακολούθηση της λειτουργίας όλων των οργανικών μονάδων που υπάγονται σ’ αυτή, την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας τους και την αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς τους.
Συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες, οι οποίες έχουν τοπική αρμοδιότητα σε όλη την Αποκεντρωμένη Διοίκηση:

Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Μ. Παρλαμά 2 & Λ. 62 Μαρτύρων, Τ.Κ. 71 304, Ηράκλειο
Τηλ.: 2810 529258
Fax: 2810 529256

Ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ - ΕΝΤΥΠΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ MED-OSDDT

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ - ΕΝΤΥΠΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ MED-MAREMED

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ/ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ MED-MAREMED

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ/ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ MED-OSDDT

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ (ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ/ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ/ΔΡΑΣΕΩΝ) ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ MED-OSDDT

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ΨΥΑΠΟΡ1Θ-ΕΔ5
Σύνταξη Μητρώου για την επιλογή Δικηγόρων ως μέλη στο ΣΥΠΟΘΑ ΠΕ Ηρακλείου
18-02-2020 13:48:16    18-02-2020 13:48:16      490/7180
Ω2Γ2ΟΡ1Θ-2ΣΟ
Σύνταξη Μητρώου για την επιλογή Δικηγόρων ως μέλη στο ΣΥΠΟΘΑ ΠΕ Χανίων
05-02-2020 12:38:03    05-02-2020 12:38:03      409
ΨΧΩΖΟΡ1Θ-Ι2Η
«Ανάθεση εργασιών κατεδάφισης αυθαιρέτων κατασκευών στο ξενοδοχείο ‘ΠΟΡΤΟ ΛΟΥΤΡΟ’ που βρίσκεται στο Λουτρό Σφακίων του Νομού Χανίων, εντός του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου» και σε εκτέλεση της με αρ. πρ. 1080/20-03-2019 Απόφασης Κατεδάφισης του Δήμου Χανίων, φερόμενου ιδιοκτήτη κου Ανδρουλακάκη Σταύρου.
03-02-2020 13:01:23    03-02-2020 13:01:23      2552
Ψ9Ο4ΟΡ1Θ-5Η2
Έγκριση μελέτης γεωλογικής καταλληλότητας Καλεσσών για την μείωση της απόστασης ρυμοτομικού σχεδίου οικισμών από τα υφιστάμενα κοιμητήρια.
24-01-2020 11:07:42    24-01-2020 11:07:42      17/24-01-2020
ΩΜΔΛΟΡ1Θ-7ΧΦ
Έγκριση της με αρ. 5/2020 (ΑΔΑ:ΨΒ6Ρ7ΛΚ-Ρ1Η) απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Κρήτης που αφορά την παράταση ισχύος των προσωρινών, εργοταξιακών, κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για τον αποκλεισμό των υφιστάμενων κλάδων και τμήματος της συνδετήριας οδού του κόμβου Κουνάβων για την εκτέλεση εργασιών, στα πλαίσια του έργου: «Κατασκευή ανισόπεδου κόμβου Κουνάβων».
22-01-2020 12:53:30    22-01-2020 12:53:30      1