Συντονίστρια

Συντονίστρια: κα Κοζυράκη Μαρία, ΠΕ Γεωτεχνικών, PhD
Κύριες Αρμοδιότητες:

Το Γραφείο της Συντονίστριας επικουρεί τη Συντονίστρια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης στην άσκηση των καθηκόντων της, έχει την επιμέλεια της αλληλογραφίας της και την τήρηση των σχετικών αρχείων, οργανώνει την επικοινωνία της με τις Υπηρεσίες και τους πολίτες και μελετά ειδικά θέματα, σχετικά με το αντικείμενο της αρμοδιότητάς της. Η στελέχωση του Γραφείου της Συντονίστριας γίνεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Στις αρμοδιότητες του Γραφείου ανήκουν επίσης:
Η πληροφόρηση των μέσων μαζικής ενημέρωσης για τις δραστηριότητες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, η μέριμνα δημοσιογραφικής κάλυψης γεγονότων και εκδηλώσεων γενικού ενδιαφέροντος για την ενημέρωση της κοινής γνώμης, η ενημέρωση της Κεντρικής Διοίκησης για ειδήσεις και δημοσιεύματα ιδιαίτερης σημασίας, η μέριμνα για την επαφή της Συντονίστριας και των Υπηρεσιών που υπάγονται σ’ αυτήν, με τα μέσα ενημέρωσης και η παροχή διευκολύνσεων και πληροφοριών σε δημοσιογράφους.

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Δ/νση: Πλατεία Κουντρουριώτη, Τ.Κ. 71202, Ηράκλειο
Τηλέφ.: 2813.404 102-3
Fax: 2810. 244 520

 email : ggg@apdkritis.gov.gr

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης