Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση αποτελεί βαθμίδα της Eλληνικής Δημόσιας Διοίκησης, η οποία συστάθηκε το 2011, όταν τέθηκε σε ισχύ η νέα διοικητική διαίρεση του Προγράμματος "Καλλικράτης".

Σύμφωνα με το άρθρο 101, παρ. 1 του Συντάγματος «Η διοίκηση του Κράτους οργανώνεται σύμφωνα με το αποκεντρωτικό σύστημα» και της τοπικής αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με το άρθρο 102, παρ. 1, εδάφιο πρώτο του Συντάγματος «Η διοίκηση των τοπικών υποθέσεων ανήκει στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού». Επομένως, η σύσταση και λειτουργία των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων προκύπτει ως Συνταγματική Επιταγή.

Το Θεσμικό Πλαίσιο οργάνωσης Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης ορίζεται στο Π.Δ. 136/2010 (ΦΕΚ. 229 Α' /27.12.2010)

Ανακοίνωση 4-12-2017

Αποστολή (4-12-2017) κατάστασης πληρωμής για την καταβολή Β΄& Γ’ Δόσης - Μέτρο 1.1.2. «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών».

Η Δ/νση Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης ενημερώνει τους ενταγμένους Νέους Γεωργούς στο Μέτρο 1.1.2. «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας «Π.Α.Α.» 2007-2013, ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία για την καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης της Β΄ & Γ΄ δόσης για 6 δικαιούχους και αποστάλθηκε η με αριθμ. 201706100160 παρτίδα πληρωμής στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

Ανακοίνωση 4-12-2017

Η Δ/νση Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης ενημερώνει τους ενταγμένους Νέους Γεωργούς στο Μέτρο 1.1.2. «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας «Π.Α.Α.» 2007-2013, ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία για την καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης της Β΄ & Γ΄ δόσης για 6 δικαιούχους και αποστάλθηκε η με αριθμ. 201706100160 παρτίδα πληρωμής στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

Ανακοίνωση 29-11-2017

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας ενός επιβατικού και ενός φορτηγού οχήματος για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

Ανακοίνωση 28-11-2017

Ενημερώνουμε ότι για την ολοκλήρωση των απαραίτητων εργασιών εγκατάστασης του εργοταξίου που έχουν ήδη ξεκινήσει, οι υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης & Κοινωνικών Υποθέσεων, Διεύθυνση Αλλοδαπών & Μετανάστευσης και το Αυτοτελές Τμήμα Εκπαίδευσης, που στεγάζονται επί της οδού Ελευθέρνης και Συβρίτου 2 (περιοχή Καμίνια) θα είναι κλειστές και την ΤΕΤΑΡΤΗ 29 Νοεμβρίου 2017 και δεν θα εξυπηρετούν το κοινό.

Σύσκεψη των Δασικών Υπηρεσιών συγκαλεί η Συντονίστρια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

Αποφάσεις Δασικής Πολιτικής και Διοικητικής Στρατηγικήςπαίρνει η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης

 

Ευρεία σύσκεψη όλων των Διευθύνσεων Δασών λαμβάνει χώρα από νωρίς το πρωί σήμερα στα γραφεία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης στο Ηράκλειο. Υπό τη διεύθυνση της Συντονίστριας κας Μ. Κοζυράκη, στη συνάντηση συμμετέχουν ο Αν. Γενικός Διευθυντής Δασών & Αγροτικών Υποθέσεων κ. Α. Ιωάννου και στελέχη της Διεύθυνσης Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών Κρήτης, η Προϊσταμένη κα Π. Σκλαβάκη και στελέχη της Διεύθυνσης Δασών Χανίων, η κα Χ. Καργιολάκη Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Δασών Ρεθύμνου με στελέχη της Υπηρεσίας της, ο Αν. Προϊστάμενος κ. Γ. Παπαδόπουλος και στελέχη της Διεύθυνσης Δασών Ηρακλείου και ο κ. Μ. Συλλιγάρδος, Διευθυντής Δασών Λασιθίου με στελέχη της Υπηρεσίας του.

 

Αντικείμενο της συζήτησης αποτελεί η από κοινού συμφωνία και λήψη αποφάσεων για θέματα προγραμματισμού, στρατηγικού σχεδιασμού και συντονισμένων δράσεων για όλη την Κρήτη σε ότι αφορά τα δασικά οικοσυστήματα, το φυσικό περιβάλλον, τις προστατευόμενες φυσικές περιοχές, τη διαδικασία έκδοσης και εξέτασης πράξεων χαρακτηρισμού, τη χωροταξία, τους δασικούς χάρτες (ανάρτηση, κύρωση), τα προγραμματισμένα δασοτεχνικά έργα και εργασίες κ.α.

 

Λόγω της υφιστάμενης επιτακτικής κατάστασης για τις δασικές χαρτογραφήσεις, τη διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών και τη λήψη μέτρων αντιπλημμυρικής και αντιπυρικής προστασίας, σχετικά των αρμοδιοτήτων των Δασικών Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, η σύσκεψη αποσκοπεί στην ενιαία, συνολική αντιμετώπιση των δασικών κρατικών υποθέσεων, στη διασφάλιση αποτελεσματικότερης προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και στην καλύτερη  δυνατή λειτουργία των Υπηρεσιών με ταυτόχρονη παροχή σύγχρονων, ικανοποιητικών υπηρεσιών προς τον πολίτη.

 

Ανακοίνωση 24-11-2017

Ενημερώνουμε ότι οι υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης & Κοινωνικών Υποθέσεων, Διεύθυνση Αλλοδαπών & Μετανάστευσης και το Αυτοτελές Τμήμα Εκπαίδευσης, που στεγάζονται επί της οδού Ελευθέρνης και Συβρίτου 2 (περιοχή Καμίνια) θα παραμείνουν κλειστές τη Δευτέρα 27 και Τρίτη 28 Νοεμβρίου 2017 και δεν θα εξυπηρετούν το κοινό, λόγω οργάνωσης εργοταξίου για οικοδομικές εργασίες εντός του χώρου αυτού.

Βιογραφικό

Τελευταία Νέα

Ανακοινώσεις

Αποστολή (4-12-2017) κατάστασης πληρωμής για την καταβολή Β΄& Γ’ Δόσης - Μέτρο 1.1.2. «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών».

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας ενός επιβατικού και ενός φορτηγού οχήματος για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

Ενημερώνουμε ότι για την ολοκλήρωση των απαραίτητων εργασιών εγκατάστασης του εργοταξίου που έχουν ήδη ξεκινήσει, οι υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης & Κοινωνικών Υποθέσεων, Διεύθυνση Αλλοδαπών & Μετανάστευσης και το Αυτοτελές Τμήμα Εκπαίδευσης, που στεγάζονται επί της οδού Ελευθέρνης και Συβρίτου 2 (περιοχή Καμίνια) θα είναι κλειστές και την ΤΕΤΑΡΤΗ 29 Νοεμβρίου 2017 και δεν θα εξυπηρετούν το κοινό.

Ενημερώνουμε ότι οι υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης & Κοινωνικών Υποθέσεων, Διεύθυνση Αλλοδαπών & Μετανάστευσης και το Αυτοτελές Τμήμα Εκπαίδευσης, που στεγάζονται επί της οδού Ελευθέρνης και Συβρίτου 2 (περιοχή Καμίνια) θα παραμείνουν κλειστές τη Δευτέρα 27 και Τρίτη 28 Νοεμβρίου 2017 και δεν θα εξυπηρετούν το κοινό, λόγω οργάνωσης εργοταξίου για οικοδομικές εργασίες εντός του χώρου αυτού.

Επιβολή διοικητικού προστίμου