Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση αποτελεί βαθμίδα της Eλληνικής Δημόσιας Διοίκησης, η οποία συστάθηκε το 2011, όταν τέθηκε σε ισχύ η νέα διοικητική διαίρεση του Προγράμματος "Καλλικράτης".

Σύμφωνα με το άρθρο 101, παρ. 1 του Συντάγματος «Η διοίκηση του Κράτους οργανώνεται σύμφωνα με το αποκεντρωτικό σύστημα» και της τοπικής αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με το άρθρο 102, παρ. 1, εδάφιο πρώτο του Συντάγματος «Η διοίκηση των τοπικών υποθέσεων ανήκει στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού». Επομένως, η σύσταση και λειτουργία των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων προκύπτει ως Συνταγματική Επιταγή.

Το Θεσμικό Πλαίσιο οργάνωσης Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης ορίζεται στο Π.Δ. 136/2010 (ΦΕΚ. 229 Α' /27.12.2010)

Ανακοίνωση 23/08/2016

Δελτίο Τύπου - σύλληψη παράνομου κυνηγού και κατάσχεση όπλου

Ανακοίνωση 08-08-2016

Περίληψη αίτησης σε εφετείο για ερμηνεία διαθήκης Αναστασίας συζύγου Χύσανθου Καρύδη με ημερομηνία δικάσιμου 11/10/2016.

Ανακοίνωση 04-08-2016

Δελτίο Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων & Αναπτυξιακού Σχεδιασμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Τεύχος 74/75 – Αύγουστος/Σεπτέμβριος 2016)

Ανακοίνωση 03-08-2016

Τεύχη δημοπράτησης για το έργο: «Συντήρηση - βελτίωση δασικού οδικού δικτύου περιφέρειας Δήμων Φαιστού και Γόρτυνας»

Ανακοίνωση 29-07-2016

Πρόσκληση για αξίωση κληρονομικού δικαιώματος επί της κληρονομιάς Ιωάννη Τσαγκαράκη του Γεωργίου

Ανακοίνωση 29-07-2016

Πρόσκληση για αξίωση κληρονομικού δικαιώματος επί της κληρονομιάς Κων/νου Πιτσικάκη του Μιχαήλ

Ανακοινώσεις

Δελτίο Τύπου - σύλληψη παράνομου κυνηγού και κατάσχεση όπλου

Περίληψη αίτησης σε εφετείο για ερμηνεία διαθήκης Αναστασίας συζύγου Χύσανθου Καρύδη με ημερομηνία δικάσιμου 11/10/2016.

Δελτίο Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων & Αναπτυξιακού Σχεδιασμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Τεύχος 74/75 – Αύγουστος/Σεπτέμβριος 2016)

Τεύχη δημοπράτησης για το έργο: «Συντήρηση - βελτίωση δασικού οδικού δικτύου περιφέρειας Δήμων Φαιστού και Γόρτυνας»

Πρόσκληση για αξίωση κληρονομικού δικαιώματος επί της κληρονομιάς Ιωάννη Τσαγκαράκη του Γεωργίου