Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση αποτελεί βαθμίδα της Eλληνικής Δημόσιας Διοίκησης, η οποία συστάθηκε το 2011, όταν τέθηκε σε ισχύ η νέα διοικητική διαίρεση του Προγράμματος "Καλλικράτης".

Σύμφωνα με το άρθρο 101, παρ. 1 του Συντάγματος «Η διοίκηση του Κράτους οργανώνεται σύμφωνα με το αποκεντρωτικό σύστημα» και της τοπικής αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με το άρθρο 102, παρ. 1, εδάφιο πρώτο του Συντάγματος «Η διοίκηση των τοπικών υποθέσεων ανήκει στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού». Επομένως, η σύσταση και λειτουργία των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων προκύπτει ως Συνταγματική Επιταγή.

Το Θεσμικό Πλαίσιο οργάνωσης Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης ορίζεται στο Π.Δ. 136/2010 (ΦΕΚ. 229 Α' /27.12.2010)

Ανακοίνωση 23-09-2016

Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την ανάδειξη προμηθευτή με αντικείμενο τη
μετεγκατάσταση των υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης που στεγάζονται στο κτίριο
επί της οδού Αλμυρού 14 στο Ηράκλειο σε νέο κτίριο.
Συμπεριλαμβάνεται πίνακας με τα υλικά προς μετακόμιση, και πίνακας με τα κλιματιστικά που θα μεταφερθούν.

Ανακοίνωση 23-09-2016

Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την ανάδειξη προμηθευτή με αντικείμενο την μετεγκατάσταση των υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης που στεγάζονται στο κτίριο επί της Αλμυρού 14 στο Ηράκλειο, σε νέο κτίριο.

Ανακοίνωση 13-09-2016

Επιβολή διοικητικού προστίμου βάσει του 11444/8-9-2016 εγγράφου του Ασκούντος Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

Ανακοίνωση 07-09-2016

Τεύχη δημοπράτησης για το έργο: «Εκτέλεση εργασιών καλλιέργειας δασικού φυτωρίου Φοινικιάς Ηρακλείου».

Ανακοίνωση 02-09-2016

Δελτίο Τύπου για Αναθεώρηση του Δικτύου Παρακολούθησης της Ποιότητας των Υδάτων Κολύμβησης Περιφέρειας Κρήτης.

Ανακοίνωση 23-08-2016

Δελτίο Τύπου - σύλληψη παράνομου κυνηγού και κατάσχεση όπλου

Ανακοινώσεις

Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την ανάδειξη προμηθευτή με αντικείμενο την μετεγκατάσταση των υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης που στεγάζονται στο κτίριο επί της Αλμυρού 14 στο Ηράκλειο, σε νέο κτίριο.

Επιβολή διοικητικού προστίμου βάσει του 11444/8-9-2016 εγγράφου του Ασκούντος Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

Τεύχη δημοπράτησης για το έργο: «Εκτέλεση εργασιών καλλιέργειας δασικού φυτωρίου Φοινικιάς Ηρακλείου».

Δελτίο Τύπου για Αναθεώρηση του Δικτύου Παρακολούθησης της Ποιότητας των Υδάτων Κολύμβησης Περιφέρειας Κρήτης.

Δελτίο Τύπου - σύλληψη παράνομου κυνηγού και κατάσχεση όπλου