Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Διατελέσαντες

Σύμφωνα με το Ν. 4325/2015, “Σε κάθε Αποκεντρωμένη Διοίκηση συνιστάται θέση προϊσταμένου, που φέρει τον τίτλο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης”.

Σύμφωνα με την υπ'αρίθμ. 86774/19-12-2022  (ΦΕΚ 1183/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./20-12-2022) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης συνίσταται  θέση προϊσταμένου, που φέρει τον τίτλο Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης

 

Γενικοί Γραμματείς Περιφέρειας Κρήτης

Λουκάκης Εμμανουήλ
Από 24-06-1987 Έως 02-08-1989
Μαλλιαράκης Δημήτριος
Από 03-08-1989  Έως 23-05-1990
Σενετάκης Γεώργιος
Από 24-05-1990 Έως 08-11-1993
Καμπέλης Σταύρος
Από 09-11-1993  Έως 18-06-1997
Βαλασόπουλος Βασίλειος
Από 19-06-1997 Έως 21-05-2000
Καρούντζος Αθανάσιος
Από 22-05-2000  Έως 08-04-2004
Τσόκας Σεραφείμ
Από 09-04-2004  Έως 01-11-2009
Καρούντζος Αθανάσιος
Από 01-11-2009 Έως 31-12-2010

Γενικοί Γραμματείς Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

Καρούντζος Αθανάσιος
Από 01-01-2011  Έως 06-08-2012
Δεικτάκης Γεώργιος
Από 07-08-2012 Έως 05-05-2014
Ροκαδάκης Γρηγόριος
Από 06-05-2014 Έως 06-02-2015

Ασκών Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

Ιωάννου Αναστάσιος
Από 07-02-2015  Έως 26-05-2017