Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ανακοινώσεις

Οι υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης δεν θα λειτουργήσουν την Τρίτη 25-01-2022.
η 12Κ/2021 Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. (Φ.Ε.Κ. 65/22.12.2021/τ. Α.Σ.Ε.Π.) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εκατόν μίας (101) θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Τουρισμού και στο Ελληνικό Κτηματολόγιο Ν.Π.Δ.Δ. (Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης) σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν.4765/2021.
Μανασσάκη Μαρία Κληροδ. - πίνακας προσφορών
Συγχαρητήρια επιστολή της Συντονίστριας ΑΔΚ για την εκλογή του νέου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κκ Ευγένιου
Αποστολή κατάστασης πληρωμής για την καταβολή Β’ κ Γ’ Δόσης - Μέτρο 1.1.2. «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών»
Στειακάκης Θ. Κληροδότημα - πρόσκληση για χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης
Καλοκαιρινού Ιδρ.- ανακοίνωση εκμίσθωσης ακινήτου
Έγγραφο ΤΕΕ / ΤΑΚ προς τον Υπουργό Οικονομικών με θέμα "Αναστολή εκτέλεσης πρωτοκόλλων κατεδάφισης σε ευαίσθητα οικοσυστήματα-άρθρο 111 του ν. 4850/2021"
Καλοκαιρινού Ιδρ. -Πίνακες προσφορών για εκμισθώσεις ακινήτων
Τροποποίηση της Προκήρυξης 10K/2021 που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. ΑΣΕΠ 60/22.11.2021.