Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ανακοινώσεις

Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης στο Ν. Χανίων α) για τα τμήματα Διοικητικού - Οικονομικού, Γραμματειακής Υποστήριξης και το Γραφείο Υποστήριξης Πληροφορικής και β) των τμημάτων Αδειών Διαμονής, Γραμματειακής Υποστήριξης, Γραφείο Δακτυλικών Αποτυπωμάτων.
Παράταση της προθεσμίας υποβολής προσφορών και μετάθεση της ημερομηνίας αποσφράγισης για την διακήρυξη του έργου " Κατεδαφίσεις αυθαιρέτων κατασκευών στον αιγιαλό, παραλία και λοιπούς κοινόχρηστους, κοινωφελείς και δημόσιους χώρους Περιφέρειας Κρήτης σε εκτέλεση πρωτοκόλλων ή αποφάσεων κατεδάφισης των αρμοδίων Υπηρεσιών σε ευαίσθητα περιβαλλοντικά συστήματα ( Δράσεις 2023-2024-2025)."
Σας γνωρίζουμε ότι είναι διαθέσιμη η υποβολή αίτησης από πολίτες τρίτων χωρών για άδεια διαμονής στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.
Το πρωτόκολλο θα βρίσκεται εκτός λειτουργίας στις 16-02-2024 15.30 για λόγους συντήρησης.
Διαγωνισμός για το έργο Κατεδαφίσεων εντός ζωνών Αιγιαλού Κρήτης
Καλοκαιρινού Ιδρ. - ανακοινώσεις εκμίσθωσης ακινήτων Α30-01 και Α36-01
Αναβάθμιση του Ιστοτόπου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης τη Παρασκευή 02.02.2024
Πρακτικό δημόσιας κλήρωσης
Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων από πλευράς των εργοδοτών για την κατά παρέκκλιση προσωρινή απασχόληση πολιτών τρίτων χωρών
Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης στο Ν. Χανίων α) για τα τμήματα Διοικητικού - Οικονομικού, Γραμματειακής Υποστήριξης και το Γραφείο Υποστήριξης Πληροφορικής και β) των τμημάτων Αδειών Διαμονής, Γραμματειακής Υποστήριξης, Γραφείο Δακτυλικών Αποτυπωμάτων.