Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ανακοινώσεις

Καλοκαιρινού Ιδρύματα- ανακοίνωση εκμίσθωσης ακινητου
Αποστολή κατάστασης πληρωμής για την καταβολή Β’ κ Γ’ Δόσης - Μέτρο 1.1.2. «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών»
Μανασσάκης Μιχ. Κληρ. ανακοινώσεις εκμίσθωσης ακινήτων
Καλοκαιρινού Ιδρύματα - πίνακες προσφορών
Νέα Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Έκδοσης Αδειών Διαμονής
Μουσείο Καζαντζάκη- εκποίηση ακινήτων
Αποστολή κατάστασης πληρωμής για την καταβολή Β’ κ Γ’ Δόσης - Μέτρο 1.1.2. «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών»
Καπετανάκειο Ίδρυμα- προκήρυξη υποτροφιών
Έγγραφα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας για την πρόληψη και αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων
  η με αριθμό 8Κ/2022 Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. (Φ.Ε.Κ. 67/τ. Α.Σ.Ε.Π./14.10.2022) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εβδομήντα (70) θέσεων μόνιμου προσωπικού Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης - Δ.ΥΠ.Α. (πρώην ΟΑΕΔ), στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης - ΟΠΕΚΑ, στο Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων - ΜΤΠΥ, στο Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο - ΝΑΤ, στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης – ΕΚΚΑ (Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων) και στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021.