Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ανακοινώσεις

Αννουσάκειο- ανακοινωσεις για την εκποίηση 2 ακινήτων
Αννουσάκειο- πινακες και ανακοίνωση
Μαριακάκης Ίδρυμα πίνακες προσφορών
Καζαλάκης Ίδρυμα- πίνακες προσφορών
Παναγιά Ακρωτηριανή Ιδρυμα- ανακοινώσεις εκμίσθωσης ακινήτων
Εφαρμογή διμερής συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου για την απασχόληση εποχικών εργαζομένων στον γεωργικό τομέα.

Διακήρυξη δημοπρασίας του έργου «Κατεδάφιση αυθαιρ

Πρόσκληση για αξίωση κληρονομικού δικαιώματος επι της κληρονομιάς 7 ατόμων
Καζαλάκη Ίδρυμα προκήρυξη υποτροφιών

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου