Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ανακοινώσεις

Πρόσκληση για αξίωση κληρονομικού δικαιώματος επι της κληρονομιάς Αφορδακού Βασιλείου
Πρόσκληση για αξίωση δικαιώματος κληρονομιάς Καλύβα Μάρκου
Πρόσκληση για αξίωση κληρονομικού δικαιώματος Αγραφιώτη Αθανάσιου
Πρόσκληση για αξίωση κληρονομικού δικαιώματος κληρονομιάς Δανδουλάκη
Καλοκαιρινού Ιδρύματα- ανακοινώσεις εκμίσθωσης αστικών ακινήτων
Αναστασάκης Στυλ. Κληροδότημα ανακοίνωση εκμίσθωσης ακινήτου (αγροτεμάχιο)
Παπαδόπετρος Κληρ. χορήγηση υποτροφιών
Εφαρμογή του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας του Μπαγκλαντές για τη μετανάστευση και την κινητικότητα - ν. 4959/2022 (Α’ 144)
Παράταση της υπ’ αρ. 5269/139/05.02.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία πολιτών τρίτων χωρών για τα έτη 2021 και 2022»
Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 18Α του ν. 4251/2014 σχετικά με τη χορήγηση άδειας διαμονής εποχικής εργασίας