Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ανακοινώσεις

Αποστολή κατάστασης πληρωμής για την καταβολή Β’ κ Γ’ Δόσης - Μέτρο 1.1.2. «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών»
Νέες καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του Αναρτημένου Δασικού Χάρτη ΠΕ Ηρακλείου
Κατάργηση διάταξης απασχόλησης παράτυπα διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών στην αγροτική οικονομία (άρθρο 13α του Ν. 4251/2014 ) από την 1η Ιουλίου 2022.
Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (κάτω των ορίων) για την προμήθεια Αναλωσίμων ειδών (αυθεντικών και ισοδύναμων) Εκτύπωσης, ειδών Γραφικής Ύλης και Φωτοαντιγραφικού Χαρτιού για τις ανάγκες των οργανικών μονάδων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού (κάτω των ορίων) με κριτήριο ανάθ

Αλλαγή των διευθύνσεων ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mails) της Δ/νσης Δασών Χανιών
Οι στόχοι του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την προώθηση των Πράσινων Δημοσίων Συμβάσεων
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση σε δύο άτομα υπηρεσιών επόπτευσης - επιτήρησης της νήσου Χρυσής του Δ. Ιεράπετρας της ΠΕ Λασιθίου
Πρόσκληση για χορήγηση βραβείων
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για προμήθεια επίπλων (καθίσματα εργασίας, γραφεία, βιβλιοθήκες, κλπ) για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.