Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Στοιχεία Εκτέλεσης Τακτικού Προϋλογισμού Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ, ΦΟΡΕΑ 996-21 ΕΙΔ.ΦΟΡΕΩΝ 071, 072 ΚΑΙ 073.

Έγγραφα