Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ειδική Επιτροπή του άρθρου 152 του Ν.3463

Στην Ειδική Επιτροπή του άρθρου 152 του Ν.3463/2006 για την άσκηση ελέγχου νομιμότητας και έκδοση αποφάσεων επί των προσφυγών κατά των αποφάσεων του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, που αφορούν στις πράξεις των ΟΤΑ Α' βαθμού των Νομών Ηρακλείου - Λασιθίου, ορίζεται:

α) Η Μαρία Βανταράκη – Πασχαλίδη του Παύλου, υπάλληλος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, κατηγορίας και κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού με βαθμό Α’, Προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος Εκπαίδευσης, ως Γραμματέας της Επιτροπής.

β) Η Αικατερίνη Μανουσάκη του Εμμανουήλ, υπάλληλος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, κατηγορίας και κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού με βαθμό Α’, που υπηρετεί στο Τμήμα Προσωπικού της Διεύθυνση Διοίκησης, ως αναπληρώτρια Γραμματέας της Επιτροπής.

Έδρα της εν λόγω Επιτροπής ορίζεται το κτίριο στο οποίο στεγάζεται το Αυτοτελές Τμήμα Εκπαίδευσης, επί των οδών Ελευθέρνης & Συβρίτου 2, ΤΚ:71303, Ηράκλειο.

 

Στην Ειδική Επιτροπή του άρθρου 152 του Ν.3463/2006 για την άσκηση ελέγχου νομιμότητας και έκδοση αποφάσεων επί των προσφυγών κατά των αποφάσεων του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, που αφορούν στις πράξεις των ΟΤΑ Α' βαθμού των Νομών Χανίων - Ρεθύμνου, ορίζεται:

α) Ο Περικλής Βανδουλάκης του Μίνωα, υπάλληλος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, κατηγορίας και κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων με βαθμό Α’, υπάλληλος του Τμήματος Αδειών Διαμονής Ν. Χανίων της Διεύθυνσης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, ως Γραμματέας της Επιτροπής.

β) Η  Νεκταρία Φουντουλάκη του Ευαγγέλου, υπάλληλος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, κατηγορίας και κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού με βαθμό Α’, που υπηρετεί στο Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης και Παροχής Πληροφοριών Ν. Χανίων, ως αναπληρώτρια Γραμματέας της Επιτροπής.

Έδρα της εν λόγω Επιτροπής ορίζεται το Δικαστικό Μέγαρο Χανίων επί της Πλατείας Ελευθερίας (Δικαστηρίων), Χανιά.