Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Αυτοτελές Τμήμα Εκπαίδευσης

Αναπλ. Προϊσταμένη:

Ακριβοπούλου Μαρία
e-mail: m.akrivopoulou@apdkritis.gov.gr 

Κύριες Αρμοδιότητες: Το Αυτοτελές Τμήμα Εκπαίδευσης, το οποίο υπάγεται απευθείας στο Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης έχει έδρα το Ηράκλειο και είναι αρμόδιο ιδίως για τη διερεύνηση και αξιολόγηση των αναγκών επιμόρφωσης του προσωπικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, την κατάρτιση και εφαρμογή κάθε μορφής προγραμμάτων εκπαίδευσης προσωπικού και τη συνεργασία με το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) και άλλες σχολές του Δημοσίου.
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Ελευθέρνης & Συβρίτου 2, 71303, Ηράκλειο
Τηλ.: 2813.407118, 2810.278475, 2813.407100
E-mail: atekp@apdkritis.gov.gr
Προσωπικό: -

 

Ανακοινώσεις

Υλοποίηση Επιμορφωτικών προγραμμάτων στην Κρήτη έτους 2018
Οδηγίες για τα νέα επιμ/κα προγρ/τα από Αυτ. Τμ. Εκπ/σης
Πεπραγμένα του Α.Τ. Εκπ/σης Α.Δ.Κ. κατά το 2017
Καθορισμός των ειδικότερων προϋποθέσεων συμμετοχής κ.α. των υπαλλήλων στα επιμορφωτικά προγράμματα του ΙΝΕΠ/ΕΚΔΔΑ
Επιμορφωτικά προγράμματα από το ΕΚΔΔΑ και το Α.Τ. Εκπ/σης της Α.Δ.Κ.