Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση αποτελεί βαθμίδα της Eλληνικής Δημόσιας Διοίκησης, με βάση το Σύνταγμα (αρθ. 101, παρ. 1), η οποία συστάθηκε το 2011 (Π.Δ. 136/2010: ΦΕΚ. 229 Α' /27.12.2010), όταν τέθηκε σε ισχύ η νέα διοικητική διαίρεση του Προγράμματος "Καλλικράτης".

Δελτία Τύπου

 • Συνάντηση της Γραμματέως Α.Δ. Κρήτης με τον νέο Διοικητή της ΣΕΑΠ Ταξίαρχο Α.…
 • Εκδόθηκε η ρυθμιστική απόφαση της Γραμματέως Α.Δ. Κρήτης για θέματα που αφορούν…
 • Συνάντηση της Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης με τη νέα Διοικούσα…
 • Συνάντηση στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης για θέματα άρδευσης στον πρωτογενή…
 • Σύσκεψη στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης για την πυροπροστασία του…
 • Στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΦΥΠΕΚΑ, Κ.…
 • Οι αποφάσεις της ειδικής Επιτροπής Σχεδίου Δράσης για τη λειτουργία και…
 • Σύσκεψη στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση με τη νεοσύστατη Μονάδα Διαχείρισης…

Ανακοινώσεις

 • Πρόσκληση για αξίωση κληρονομικού δικαιώματος επι της κληρονομιάς Αφορδακού Βασιλείου
 • Πρόσκληση για αξίωση δικαιώματος κληρονομιάς Καλύβα Μάρκου
 • Πρόσκληση για αξίωση κληρονομικού δικαιώματος Αγραφιώτη Αθανάσιου
 • Πρόσκληση για αξίωση κληρονομικού δικαιώματος κληρονομιάς Δανδουλάκη
 • Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (ΠΔΣ)
 • Παρακολούθηση Ποιότητας Υδάτων Κολύμβησης
 • Η Ευρώπη μου
 • Διαύγεια
 • Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ΕΑΔ)/AFCOS
 • ΕΣΠΑ
 • Μένουμε Ασφαλείς
 • Επισκέπτες: 8434581