Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση αποτελεί βαθμίδα της Eλληνικής Δημόσιας Διοίκησης, με βάση το Σύνταγμα (αρθ. 101, παρ. 1), η οποία συστάθηκε το 2011 (Π.Δ. 136/2010: ΦΕΚ. 229 Α' /27.12.2010), όταν τέθηκε σε ισχύ η νέα διοικητική διαίρεση του Προγράμματος "Καλλικράτης".

Δελτία Τύπου

 • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Κατεδάφιση αυθαιρέτων κατασκευών – Απομάκρυνση τροχόσπιτων που…
 • Συνάντηση της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης με την εκπρόσωπο του…
 • Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης στην Αποκεντρωμένη Κρήτης για τη χρηματοδότηση…
 • Παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης για το έτος 2022

Ανακοινώσεις

 • Μανασσάκη Μαρία Κληροδότημα - ανακοίνωση εκμίσθωσης ακινήτου στο Ηράκλειο
 • Υπογραφή Σύμβασης για τη σύνταξη και εφαρμογή Σχεδίου Φύλαξης-Εποπτείας των νησίδων Χρυσή και…
 • Η υποβολή αιτήσεων για την προσωρινή απασχόληση πολιτών τρίτων χωρών στην αγροτική οικονομία…
 • Εργαζάκειο Ίδρυμα, προκήρυξη υποτροφιών
 • Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (ΠΔΣ)
 • Παρακολούθηση Ποιότητας Υδάτων Κολύμβησης
 • Η Ευρώπη μου
 • Διαύγεια
 • Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ΕΑΔ)/AFCOS
 • ΕΣΠΑ
 • Μένουμε Ασφαλείς
 • Επισκέπτες: 7345031