Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση αποτελεί βαθμίδα της Eλληνικής Δημόσιας Διοίκησης, με βάση το Σύνταγμα (αρθ. 101, παρ. 1), η οποία συστάθηκε το 2011 (Π.Δ. 136/2010: ΦΕΚ. 229 Α' /27.12.2010), όταν τέθηκε σε ισχύ η νέα διοικητική διαίρεση του Προγράμματος "Καλλικράτης".

Δελτία Τύπου

  • Επιμορφωτικό σεμινάριο «Υποστυλώσεις και αντιστηρίξεις σεισμόπληκτων κτιρίων»…
  • 12η Τακτική Συνεδρίαση Επιτροπής νήσου Χρυσή
  • Συνάντηση της Γραμματέως ΑΔΚ με το ΔΣ του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος…
  • Ενημερωτική συνάντηση για τα χερσαία έργα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-…

Ανακοινώσεις