Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας

Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια: Αμανάκη Μαρία
Κύριες Αρμοδιότητες:

Η Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας είναι αρμόδια για τον προγραμματισμό και σχεδιασμό των δράσεων, καθώς και το συντονισμό και την παρακολούθηση της λειτουργίας όλων των οργανικών μονάδων που υπάγονται σ’ αυτή, την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας τους και την αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς τους.
Συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες, οι οποίες έχουν τοπική αρμοδιότητα σε όλη την Αποκεντρωμένη Διοίκηση:

Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Σπανάκη 2 & Ικάρου, Τ.Κ. 71307, Ηράκλειο
Τηλ: 2810278407
Fax: 2810278456

Ανακοινώσεις

Έκδοση της αριθμ.1ΣΑΔ/2015 Απόφασης-Προκήρυξης για την επιλογή των Συντονιστών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
69ΩΖΟΡ1Θ-ΥΒΞ
Ανώτατο όριο επιτρεπόμενων κατ’ έτος ημερών κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων υπηρετούντων στo Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων
13-12-2018 08:55:17    13-12-2018 08:55:17      14686
Ω1Ζ1ΟΡ1Θ-Χ6Ψ
Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της Υπηρεσίας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης»
10-12-2018 12:58:49    10-12-2018 12:58:49      7608
ΨΤΦΗΟΡ1Θ-ΟΞΓ
Εξαίρεση από την εφαρμογή πενθήμερης εργασίας υπαλλήλων της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Ηρακλείου
07-12-2018 13:24:10    07-12-2018 13:24:10      15188
65Ψ5ΟΡ1Θ-ΨΛ3
Έγκριση της υπ’αριθ. 209/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αρχανών-Αστερουσίων με την οποία ανακαλείται η υπ’αριθ. 40/2018 όμοια (ΦΕΚ 2339/Β/20-6-2018) περί τροποποίησης της αριθμ. 93/2011 όμοιας περί συγχώνευσης Σχολικών Επιτροπών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και σύστασης ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αρχανών-Αστερουσίων» (ΦΕΚ 1433/Β/16-6-2011)
03-12-2018 14:42:24    03-12-2018 14:42:24      12422
ΩΒ49ΟΡ1Θ-ΙΡΣ
Τροποποίηση της αριθμ. 47/15-4-2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σητείας περί συγχώνευσης των Νομικών Προσώπων: α) Βρεφικός-Παιδικός Σταθμός Σητείας β) Παιδικός Σταθμός Παλαικάστρου γ) Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων Σητείας δ) Πνευματικό Κέντρο Σητείας ε) Δημοτικός Οργανισμός Άθλησης Σητείας στ) Δημοτική Φιλαρμονική Σητείας ζ) Πνευματικό Πολιτιστικό Κέντρο Χαμεζίου και σύστασης Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία : Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικο-πολιτιστικής Ανάπτυξης Σητείας «Δ.Ο.Κ.Α.Σ.» (ΦΕΚ 813/Β/10-5-2011)
28-11-2018 08:36:06    28-11-2018 08:36:06      14687
72ΘΝΟΡ1Θ-ΖΚΝ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΦΟΡΕΑ 996-21 ΕΙΔ. ΦΟΡΕΑ 071 ΚΑΕ 0721 ΠΟΣΟΥ 90,00 ΕΥΡΩ
26-11-2018 13:33:55    26-11-2018 13:33:55      8363
75Ξ4ΟΡ1Θ-Β68
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΦΟΡΕΑ 996-21 ΕΙΔ. ΦΟΡΕΑ 0721 ΠΟΣΟΥ 100,00 ΕΥΡΩ
26-11-2018 13:30:18    26-11-2018 13:30:18      8362
7ΔΝΟΟΡ1Θ-ΥΗΞ
Έγκριση της αριθμ. 364/2018 απόφασης της Λιμενικής Επιτροπής Χανίων
26-11-2018 13:27:07    26-11-2018 13:27:07      14891
653ΙΟΡ1Θ-44Δ
Έγκριση της αριθμ. 371/2018 απόφασης της Λιμενικής Επιτροπής Χανίων
26-11-2018 13:24:43    26-11-2018 13:24:43      15866
6ΩΘ1ΟΡ1Θ-ΧΔ8
Πρόσληψη ΙΔΟΧ στο Δήμο Χανίων (ΦΕΚ 1381/τ. Γ'/21-11-2018)
22-11-2018 13:55:48    22-11-2018 13:55:48      14636