Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας

Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια: Αμανάκη Μαρία
Κύριες Αρμοδιότητες:

Η Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας είναι αρμόδια για τον προγραμματισμό και σχεδιασμό των δράσεων, καθώς και το συντονισμό και την παρακολούθηση της λειτουργίας όλων των οργανικών μονάδων που υπάγονται σ’ αυτή, την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας τους και την αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς τους.
Συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες, οι οποίες έχουν τοπική αρμοδιότητα σε όλη την Αποκεντρωμένη Διοίκηση:

Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Σπανάκη 2 & Ικάρου, Τ.Κ. 71307, Ηράκλειο
Τηλ: 2810278407
Fax: 2810278456

Ανακοινώσεις

Έκδοση της αριθμ.1ΣΑΔ/2015 Απόφασης-Προκήρυξης για την επιλογή των Συντονιστών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
6Υ9ΑΟΡ1Θ-ΒΕ1
Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ανωγείων
18-02-2019 11:36:03    18-02-2019 11:36:03      1476
61ΧΗΟΡ1Θ-Η8Β
Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Χανίων
18-02-2019 11:33:01    18-02-2019 11:33:01      1192
ΩΓΦΚΟΡ1Θ-0ΓΜ
Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αρχανών - Αστερουσίων
18-02-2019 11:29:24    18-02-2019 11:29:24      1445
97ΜΜΟΡ1Θ-0Ω8
Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Βιάννου
13-02-2019 14:19:12    13-02-2019 14:19:12      1326
ΩΨΜΝΟΡ1Θ-Α5Γ
Εξαίρεση του Νικολάου Σπυριδάκη του Πέτρου από το ασυμβίβαστο της άσκησης του ελεύθερου επαγγέλματός του παράλληλα με τα καθήκοντά του ως Ειδικός Συνεργάτης του Δήμου Καντάνου - Σελίνου
07-02-2019 08:17:10    07-02-2019 08:17:10      1003
6ΞΣΖΟΡ1Θ-ΝΞΦ
Εξαίρεση του Λαγουβάρδου Αλέξανδρου του Ευάγγελου από το ασυμβίβαστο της άσκησης του ελεύθερου επαγγέλματός του παράλληλα με τα καθήκοντά του ως Ειδικού Συνεργάτη του Δήμου Αποκορώνου
07-02-2019 08:03:02    07-02-2019 08:03:02      17889/2018
Ψ9ΞΥΟΡ1Θ-47Δ
Εξαίρεση της Μαρίας Δαβράδου του Εμμανουήλ από το ασυμβίβαστο της άσκησης του ελεύθερου επαγγέλματός της παράλληλα με τα καθήκοντά της ως Ειδικής Συνεργάτιδας του Δήμου Αγίου Νικολάου
06-02-2019 14:19:19    06-02-2019 14:19:19      1621
ΩΒΔ3ΟΡ1Θ-ΨΓΨ
Εξαίρεση της Μαλλιαράκη Αικατερίνης του Αντωνίου από το ασυμβίβαστο της άσκησης του ελεύθερου επαγγέλματός της παράλληλα με τα καθήκοντά της ως Ειδικής Συνεργάτιδας του Δήμου Φαιστού
05-02-2019 14:18:14    05-02-2019 14:18:14      1184
9ΞΔΝΟΡ1Θ-ΞΨ6
Εξαίρεση της Κοτσυφάκη Δέσποινας του Ευθύμιου από το ασυμβίβαστο της άσκησης του ελεύθερου επαγγέλματός της παράλληλα με τα καθήκοντά της ως Ειδικής Συνεργάτιδας του Δήμου Φαιστού
05-02-2019 14:16:21    05-02-2019 14:16:21      1141
683ΟΟΡ1Θ-926
Εξαίρεση της Ελένης Καμόντου του Ευσταθίου από το ασυμβίβαστο της άσκησης του ελεύθερου επαγγέλματός της παράλληλα με τα καθήκοντά της ως Ειδικής Συνεργάτιδας του Δήμου Κισσάμου
05-02-2019 14:14:26    05-02-2019 14:14:26      760