Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας

Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια: Αμανάκη Μαρία
Κύριες Αρμοδιότητες:

Η Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας είναι αρμόδια για τον προγραμματισμό και σχεδιασμό των δράσεων, καθώς και το συντονισμό και την παρακολούθηση της λειτουργίας όλων των οργανικών μονάδων που υπάγονται σ’ αυτή, την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας τους και την αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς τους.
Συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες, οι οποίες έχουν τοπική αρμοδιότητα σε όλη την Αποκεντρωμένη Διοίκηση:

Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Σπανάκη 2 & Ικάρου, Τ.Κ. 71307, Ηράκλειο
Τηλ: 2810278407
Fax: 2810278456

Ανακοινώσεις

Έκδοση της αριθμ.1ΣΑΔ/2015 Απόφασης-Προκήρυξης για την επιλογή των Συντονιστών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ΨΚ16ΟΡ1Θ-ΚΡΕ
«Έγκριση παράτασης χρόνου παράδοσης του ακινήτου για τη στέγαση του Αυτοτελούς Γραφείου Προστασίας Ανηλίκων Θυμάτων ¨Το σπίτι του Παιδιού¨ στο Ηράκλειο Κρήτης».
14-06-2019 11:50:50    12-06-2019 12:46:23      3550
ΨΦΨ3ΟΡ1Θ-1ΝΑ
«Έγκριση Πρακτικού απευθείας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση Ενισχυτικής Δύναμης του Αστυνομικού Τμήματος Σητείας».
14-06-2019 11:42:36    12-06-2019 12:49:01      3551
63ΥΥΟΡ1Θ-6Μ8
Αποζημίωση μελών ΔΣ ΔΕΥΑ Ηρακλείου.
29-05-2019 10:25:44    29-05-2019 10:25:44      5345
ΨΩΣΦΟΡ1Θ-Χ5Μ
Αποζημίωση Προέδρου ΔΕΥΑ Ηρακλείου.
29-05-2019 10:20:19    29-05-2019 10:20:19      5344