Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Αυτοτελές Τμήμα ΠΑΜ–ΠΣΕΑ

Αναπλ. Προϊσταμένη:

Σηφάκη Όλγα

Γεωλόγος, MSc

e-mail: pam.psea@apdkritis.gov.gr

Κύριες Αρμοδιότητες:

Στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης συνιστάται και λειτουργεί Αυτοτελές Τμήμα Παλλαϊκής Άμυνας (Π.ΑΜ.) - Πολιτική Σχεδίαση Έκτάκτης Ανάγκης (ΠΣΕΑ), το οποίο υπάγεται απευθείας στο Γενικό Γραμματέα της Α.Δ Κρήτης, έχει έδρα το Ηράκλειο και είναι αρμόδιο να :

α) Παρακολουθεί, συμμετέχει, συντονίζει και σχεδιάζει την ενεργοποίηση της ΠΑΜ-ΠΣΕΑ εντός της ζώνης ευθύνης της και μεριμνά για την εναρμόνιση του σχεδιασμού μεταξύ Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και Περιφέρειας Κρήτης.

β) Εποπτεύει, ενισχύει και συνδράμει την Περιφέρεια Κρήτης, τους ΟΤΑ α΄ βαθμού και τα νομικά τους πρόσωπα, για  θέματα Πολιτικής Άμυνας και ελέγχει τα ληφθέντα μέτρα προστασίας όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Δ/νση: Πλατεία Κουντουριώτη, 71202 Ηράκλειο
Τηλ.: 2813 404 196

 

ΠΑΛΛΑΪΚΗ ΑΜΥΝΑ (Π.ΑΜ.)

Ως ΠΑΛΛΑΪΚΗ ΑΜΥΝΑ (Π.ΑΜ.) νοείται η ενεργός συμμετοχή στην εθνική ασφάλεια, όσων Ελλήνων και Ελληνίδων μπορούν να προσφέρουν υπηρεσίες για αυτή και δεν συμμετέχουν στις Ένοπλες Δυνάμεις. 
Οργανώνεται εν καιρό ειρήνης και έχει ως κύρια αποστολή, σε περιόδους έντασης, επιστράτευσης και πολέμου, την τοπική και πολιτική άμυνα (Νόμος 2641/1998).

ΤΟΠΙΚΗ  ΑΜΥΝΑ

Ως ΤΟΠΙΚΗ  ΑΜΥΝΑ  νοείται η αντιμετώπιση ενεργειών του εχθρού με ενεργητικά και παθητικά μέσα από τα Τμήματα Πολιτικής Άμυνας, στις περιοχές που συγκροτούνται ή κοντά σε αυτές.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΜΥΝΑ 

Ως ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΜΥΝΑ νοείται η οργάνωση, καθοδήγηση και κινητοποίηση των Πολιτικών Δυνάμεων της Χώρας με σκοπό την προστασία της από κάθε εχθρική προσβολή και η αντιμετώπιση καταστροφών ειδικά στον Πολιτικό Τομέα (άρθρο 2 παρ. 4  ΝΔ 17/1974), ήτοι :

•    τη συνέχιση της λειτουργίας του Κράτους,
•    την οργάνωση και προστασία του πληθυσμού και των αγαθών από κάθε είδους εχθρικής προσβολής,
•    τη διάσωση, περίθαλψη και παροχή κάθε δυνατής βοήθειας στους πληγέντες,
•    τη διατήρηση του ηθικού του πληθυσμού σε υψηλό επίπεδο,
•    την κατά το δυνατόν αποκατάσταση των ζημιών που τυχόν γίνουν,
•    την υποστήριξη του έργου των Ενόπλων Δυνάμεων για την προστασία της Χώρας από κάθε εχθρική προσβολή,
•    την εκπαίδευση - ενημέρωση του άμαχου πληθυσμού για τους κινδύνους και τους τρόπους αυτοπροστασίας,
•    την αντιμετώπιση συμφορών, που έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ή την απειλή δημιουργίας εκτεταμένων απωλειών, ζημιών και καταστροφών ή την παρακώλυση και διατάραξη της οικονομικής και κοινωνικής ζωής της Χώρας. 

ΣΚΟΠΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΜΥΝΑ έχει ως σκοπό, να πληροφορήσει-ενημερώσει τους πολίτες ποιοι είναι οι κίνδυνοι που τους απειλούν και ποια μέτρα προστασίας πρέπει να λάβουν σε περίπτωση πολέμου ώστε :
•    να προλάβουν να αντιμετωπίσουν ή να μειώσουν τις απώλειες ανθρώπων και τις καταστροφές υλικών αγαθών, 
•    να τους προετοιμάσει και να τους βοηθήσει να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους για να αντιδράσουν σωστά στα πλήγματα του εχθρού και, 
•    να αγωνιστούν μαζί με τις Κρατικές Αρχές και τις Ένοπλες Δυνάμεις για το σκοπό αυτό.

Σύμφωνα με το Άρθρο 2 παρ. 1 του ΝΔ 17/1974, στις Πολιτικές Δυνάμεις εντάσσονται:
•    Κρατικές Αρχές και Υπηρεσίες, 
•    Σώματα Ασφαλείας (ΕΛ.ΑΣ – Π.Σ.), 
•    Λιμενικό Σώμα, 
•    ΝΠΔΔ – ΝΠΙΔ, 
•    Κοινωφελείς Οργανισμοί, 
•    Πάσης φύσεως Δημόσιες και Ιδιωτικές Επιχειρήσεις και γενικά,
•    Όλο το Έμψυχο μη ένοπλο και Άψυχο Δυναμικό της Χώρας,

οι οποίες, βάσει αποφάσεων του ΚΥΣΕΑ (ΝΔ 17/1974), υποχρεούνται να συμμετέχουν και να συμβάλλουν στην ικανοποίηση των αναγκών της πολιτικής άμυνας, τόσο στην ειρήνη όσο και σε καιρό πολέμου. 
 

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΜΥΝΑ 

1. ΘΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΕΙ ΚΑΙ ΘΑ ΝΟΣΗΛΕΥΣΕΙ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ
Συγκροτούνται ειδικές Μονάδες Διάσωσης οι οποίες, σε συνεργασία με τους Κινητούς Σταθμούς Α’ Βοηθειών, θα παρέχουν άμεση πρωτοβάθμια υγειονομική περίθαλψη και εφόσον απαιτηθεί, διακομιδή σε νοσοκομεία.

Φωτογραφία ασθενοφόρουΦωτογραφία ερυθρος σταυρόςΦωτογραφία ερυθρος σταυρός
 

2. ΘΑ ΣΒΗΣΕΙ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ

Φωτογραφία πυρκαγιάΦωτογραφία πυροσβεστικό όχημα
 

3. ΘΑ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕΙ ΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΑΠΟ ΕΡΕΙΠΙΑ

 

4. ΘΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙ ΓΙΑ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΟ ΒΟΜΒΑΡΔΙΣΜΟ

 Φωτογραφία βορβαδισμούΦωτογραφία βορβαδισμού 2

 

5. ΘΑ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΕΙ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΝΑ ΜΕΤΑΒΟΥΝ ΣΤΑ ΚΑΤΑΦΥΓΙΑ

Oδηγίες Πολιτικής Άμυνας