Δευτεροβάθμια Υγειονομική Επιτροπή Κρήτης

Η Β/θμια Υγειονομική Επιτροπή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης συγκροτείται και λειτουργεί σύμφωνα με το άρθρο 165 του Ν.3528/2007 (Δημοσιοϋπαλληλικός Κώδικας)

Τι εξετάζει

Είναι αρμόδια να γνωματεύει αποκλειστικώς για:

α) την κρίση ενστάσεων κατά αποφάσεων των Α/θμιων Υγειονομικών Επιτροπών κατά το άρθρο 56 παρ.5 (αναρρωτικές άδειες)

β) την απόλυση από την υπηρεσία λόγω ασθένειας, όταν δεν συντρέχει η περίπτωση του άρθρου 153 παρ.1 εδάφιο δεύτερο του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα (ικανότητα άσκησης άλλων καθηκόντων)

γ) την κρίση της αποκατάστασης της υγείας όσων αναδιορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 21 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα.

 

Β/βθμια Υγειονομική Επιτροπή Περιφερειακής Ενότητας Χανίων - Ρεθύμνου

Γραμματέας: Μακράκη Ευαγγελία

Διεύθυνση:   Ηρώων Πολυτεχνείου 11, Τ.Κ. 73133, Χανιά

Τηλέφωνο:    2821344227

Φαξ:            2821040420

 

Β/βθμια Υγειονομική Επιτροπή Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου Λασιθίου

Γραμματέας: Ευαγγελινού Δήμητρα

Διεύθυνση:   ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ "ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ" ΛΕΩΦ. ΚΝΩΣΣΟΥ

Τηλέφωνο: 2813 408500

Φαξ: 2810 214447