Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Τμήμα Γραμ. Υποστήριξης κ Παροχής Πληρ. Ν.Λασιθίου

Αναπληρώτρια Προϊσταμένη:

Μπετεινάκη Ιωάννα

Ε-mail: i.beteinaki@apdkritis.gov.gr

Κύριες Αρμοδιότητες:
  1. Την πρωτοκόλληση και διακίνηση της αλληλογραφίας, καθώς και τη διεκπεραίωση των εξερχόμενων εγγράφων όλων των οργανικών μονάδων του νομού, πλην εκείνων που διαθέτουν ιδιαίτερη οργανική μονάδα για το σκοπό αυτό.
  2. Την επικύρωση αντιγράφων ή φωτoαντιγράφων οποιωνδήποτε εγγράφων ή δικαιολογητικών, που τηρούνται στο αρχείο ή επιδεικνύονται από ενδιαφερόμενους και τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής.
  3. Τη μέριμνα κοινοποίησης στο Τμήμα Διαφάνειας όλων των αποφάσεων που σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία αναρτώνται στο διαδίκτυο, την τήρηση του αρχείου και την παροχή γενικού χαρακτήρα πληροφοριών σε πολίτες.
Στοιχεία Επικοινωνίας:
Δ/νση: Ρ. Καπετανάκη 8, Τ.Κ. 72100, Άγ. Νικόλαος
Τηλ.: 28410.25721
Προσωπικό:
-