Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Τμήμα Σχεδιασμού και Υποστήριξης Συστημάτων

Υπεύθυνος: Στραταριδάκης Κωνσταντίνος, PhD
Κύριες Αρμοδιότητες:
  1. Kαθορίζει τη στρατηγική υποδομών πληροφορικής και επικοινωνιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, μεριμνά για την προμήθεια και εγκατάσταση σε παραγωγική λειτουργία εξοπλισμού και λογισμικού.
  2. Yποστηρίζει τεχνικά τους χρήστες των πληροφοριακών της συστημάτων, σχεδιάζει την πολιτική ασφάλειας των συστημάτων.
  3. Mεριμνά για την ακεραιότητα των πληροφοριακών δεδομένων.
  4. Διασφαλίζει την τεχνική και οργανωτική διαλειτουργικότητα των πληροφοριακών συστημάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης με αντίστοιχα συστήματα εθνικής εμβέλειας κεντρικών φορέων διοίκησης.
  5. Υποστηρίζει την εθνική υποδομή της ψηφιακής υπογραφής.
  6. Σχεδιάζει και εκτελεί έργα πληροφορικής, με την αξιοποίηση κάθε διαθέσιμου οικονομικού πόρου (ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα),.
  7. Αναπτύσσει και συντηρεί τον διαδικτυακό τόπο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
  8. Διαχειρίζεται τη λειτουργία του εσωτερικού (τοπικού) δικτύου και υποστηρίζει την απρόσκοπτη εξωτερική του επικοινωνία (με το διαδίκτυο).
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Πλ. Κουντουριώτη, Τ.Κ. 71202, Ηράκλειο
Τηλ.: 2813.404 111
Προσωπικό:

Αργύρης Παναγιώτης Τηλ : 2813-404117 e-mail: p.argiris@apdkritis.gov.gr

Δουλγεράκη Κων/να  Τηλ. :2813-404159 e-mail: c.doulgeraki@apdkritis.gov.gr

Μακάκης Μιχαήλ Τηλ. :2813-404144 e-mail: m.makakis@apdkritis.gov.gr

 

Ανακοινώσεις

Ανάρτηση διευκρίνισης Προκήρυξης Συμβούλου HOMER
Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή Εξωτερικού Συνεργάτη (φυσικά πρόσωπα) για την υλοποίηση Δράσεων του έργου HOMER.
Επανα-προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή Εξωτερικού Συνεργάτη (νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών) για την υλοποίηση Δράσεων στο πλαίσιο του έργου Κ1_01_09/24.08.2011 του έργου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης «ΙΔΕΕΣ, ΕΡΓΑ & ΔΡΩΜΕΝΑ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ & ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΤΟΠΙΑ ΚΡΗΤΗΣ & ΚΥΠΡΟΥ»: ΘΑΛΑΣΣΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ του Ε.Π. ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΣ 2007 – 2013.
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΘΑΛΑΣΣΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Ε.Π. ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013.
Διακοπή λειτουργίας του ονόματος "CRETE-REGION.GR" και αλλαγή των e-mail της μορφής yyy@crete-region.gr σε x.yyy@apdkritis.gov.gr για τους υπαλλήλους της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.