Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ στο πλαίσιο της: «Κατάρτισης Σχεδίου Δράσης Ξηρασίας – Λειψυδρίας στην Περιφέρεια Κρήτης»

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ στο πλαίσιο της δράσης: «Κατάρτιση Σχεδίου Δράσης Ξηρασίας – Λειψυδρίας στην Περιφέρεια Κρήτης»

Η Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης στο πλαίσιο Υλοποίησης της Δράσης με τίτλο,

«Κατάρτιση Σχεδίου Δράσης Ξηρασίας – Λειψυδρίας στην Περιφέρεια Κρήτης»,

η οποία χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη 2014-2020»,      

αναρτά προς διαβούλευση το σύνολο των έως τώρα παραδοτέων της, ήτοι τα 1ο, 2ο και 3ο παραδοτέα τεύχη της.

Η διαβούλευση θα διαρκέσει  έως και  18/03/2021.

Η όλη διαδικασία είναι δυναμική και θα διαμορφώσει το τελικό παραδοτέο, το οποίο θα περιλαμβάνει την τελική πρόταση και την κατάρτιση του «Σχεδίου Δράσης για την Αντιμετώπιση Ξηρασίας – Λειψυδρίας στην Περιφέρεια Κρήτης», όπως θα προκύψει μετά και την αξιολόγηση των σχολίων της διαβούλευσης.

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να ανατρέξετε στα τεύχη του 1ου, 2ου και 3ου παραδοτέου, στα οποία:

  • καταδείχθηκαν τα φαινόμενα ξηρασίας – λειψυδρίας στην Περιφέρεια της Κρήτης,
  • αναπτύχθηκε η διαδικασία παρακολούθησης και πρόγνωσης των φαινομένων ξηρασίας-λειψυδρίας ανά ομάδα υδρολογικών υπολεκανών, με τη χρήση αλγόριθμου και δεικτών, οι οποίοι αξιολογήθηκαν και επιλέχθηκαν από τον Ανάδοχο,
  • ορίστηκαν οι φορείς επιχειρησιακής δράσης για την αντιμετώπιση των φαινομένων ξηρασίας - λειψυδρίας,
  • συντάχθηκαν τα προβλεπόμενα μέτρα και οδηγίες προς τους φορείς - παρόχους υδατικών πόρων, ανάλογα με την εκάστοτε κατάσταση επικινδυνότητας,
  •  εκπονήθηκε το «Προσχέδιο Δράσης για την Αντιμετώπιση Ξηρασίας – Λειψυδρίας στην Περιφέρεια Κρήτης» (3ο παραδοτέο τεύχος).

Μπορείτε να υποβάλετε τα σχόλια-παρατηρήσεις σας, συνοδευόμενα απαραίτητα από τα στοιχεία επικοινωνίας σας (ονοματεπώνυμο, φορέας, Υπηρεσία κ.λπ.) στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση:

forum@apdkritis.gov.gr

Τα σχόλια-παρατηρήσεις θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης μετά το πέρας της διαβούλευσης.