Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ανακοίνωση 21-05-2021

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ


1. Η Διεύθυνση Δασών Χανίων προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 117
του Ν. 4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου, για την εκτέλεση του έργου «ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΤΥΠΟ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ», με το σύστημα προσφοράς
ενιαίου ποσοστού έκπτωσης επί των τιμών του τιμολογίου της Υπηρεσίας, με προϋπολογισμό
31.681,51€ χωρίς ΦΠΑ και 39.285,08€ (με ΦΠΑ).