Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ανακοίνωση 31-05-2021

Με την τροποποίηση της με αριθμό πρωτοκόλλου 554/19-1-2021 απόφασης «Ανάρτηση Δασικού Χάρτη Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου και πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του», διαμορφώθηκαν νέες προθεσμίες για την υποβολή αντιρρήσεων.  

Η νέα καταληκτική ημερομηνία είναι η 29η Νοεμβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα.

Για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή, η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά είκοσι (20) ημέρες, δηλαδή λήγει την 20η  Δεκεμβρίου 2021.