Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ανακοίνωση 09-06-2021

Η Διεύθυνση Δασών Χανίων προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 117
του Ν. 4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου, για την εκτέλεση του έργου «ΟΡΙΣΤΙΚΗ
ΜΕΛΕΤΗ ΔΑΣΙΚΗΣ ΟΔΟΥ Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΗΚΟΥΣ 1+400 ΧΛΜ ΕΝΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΔΑΣΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΘΕΡΙΣΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ», με το σύστημα προσφοράς
ενιαίου ποσοστού έκπτωσης επί των τιμών του τιμολογίου της Υπηρεσίας, με προϋπολογισμό
49.035,73€ χωρίς ΦΠΑ και 60.804,31€ (με ΦΠΑ)