Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ανακοίνωση 01-02-2018

            Παρουσίαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE13 INF/GR/000188 με θέμα “Παρουσίαση Τεχνικού Ερμηνευτικού Οδηγού για τις οικοσυστημικές υπηρεσίες των Προστατευόμενων Περιοχών NATURA 2000 στην Κρήτη.” Την παρουσίαση πραγματοποίησε ο Δασολόγος-Περιβαλλοντολόγος, Βασίλης Σαμαριτάκης, στην 4η Συνάντηση της Ομάδας Κοινωνικών Εταίρων του Προγράμματος LIFE “Οι οικολογικές υπηρεσίες, τα κοινωνικά οφέλη κι η οικονομική αξία των υπηρεσιών των οικοσυστημάτων στiς περιοχές του Δικτύου NATURA2000 στην Κρήτη”, που υλοποιείται από το Πανεπιστήμιο Κρήτης, την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης και την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, στις 17 Ιανουαρίου στις εγκαταστάσεις του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης στο Ηράκλειο.

            Ο Τεχνικός Ερμηνευτικός Οδηγός θα εκδοθεί τις προσεχείς ημέρες και θα αποτελέσει εργαλείο για την ενημέρωση και κατάρτιση κοινωνικών επαγγελματικών ομάδων, που δραστηριοποιούνται εντός του κρητικού δικτύου των προστατευόμενων φυσικών περιοχών NATURA2000, για την αποτίμηση της προστιθέμενης αξίας της παραγωγής και της παροχής υπηρεσιών σε αυτές τις περιοχές καθώς και τη δυναμική που πρεσβεύει η προστασία της φύσης και του περιβάλλοντος γενικότερα.